Terug

Over kosten en heffingen voor beheerders Voor Beleggingsinstellingen

Deze en onderliggende pagina's gaan over de toezichtkosten waar (beheerders van) Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten (icbe’s) en beleggingsinstellingen (bi’s) mee te maken hebben. Het gaat om kosten voor doorlopend toezicht en kosten voor de eenmalige verrichtingen.