Terug

Wet- en regelgeving AIFM Voor Beleggingsinstellingen

Hieronder vindt u een (niet uitputtend) overzicht van de voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen relevante regelgeving.

Overig: VC en SEF Verordeningen

De Europese wetgever heeft voor Venture Capital (VC) en Social Entrepreneurship Funds (SEFs) 2 aparte verordeningen aangenomen. In deze verordeningen wordt voor beheerders van VC en SEFs een regime gecreëerd waarin zij, mits zij minder dan €500 miljoen aan assets beheren en aan een aantal extra vereisten voldoen, in aanmerking kunnen komen voor een Europees paspoort zonder daarvoor aan alle vereisten van de AIFM-richtlijn te hoeven te voldoen.

Per 1 maart 2018 zullen wijzigingen hierop ingaan die volgen uit Verordening 2017/1991.

Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’

De AFM heeft haar beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ ingetrokken. Dit in verband met de inwerkingtreding van de wet ter implementatie van de Europese richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFM-richtlijn) in Nederland op 22 juli 2013.

De komst van de AIFM-richtlijn heeft de regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbreed. De reikwijdte van het begrip ‘beleggen’ zoals neergelegd in de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ is te beperkt om aan dit bredere toepassingsbereik recht te doen. Activiteiten van bijvoorbeeld private equity-, venture capital-, infrastructuur- en bepaalde hedge fondsen kwalificeerden (onder bepaalde omstandigheden) op basis van de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ als 'ondernemen' en vielen daardoor niet onder de regelgeving voor beleggingsinstellingen. Deze activiteiten vallen sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn in Nederland wel onder de regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen.

Vanwege dit bredere toepassingsbereik van de AIFM-richtlijn trekt de AFM de Beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ in. Waar de AIFM-richtlijn die ruimte laat, blijft de AFM de in de beleidsregel neergelegde handvatten gebruiken. Activiteiten die voor de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn als ‘beleggen’ kwalificeerden zullen ook onder de nieuwe regels als ‘beleggen’ blijven kwalificeren.

De AFM streeft ernaar op termijn een nieuwe beleidsregel over het onderscheid ‘ondernemen’ of ‘beleggen’ af te kondigen. Tot die tijd zal de ingetrokken Beleidsregel goed vindbaar blijven op de website van de AFM.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen