Terug

Aanmelden of afmelden Europees paspoort Voor Beleggingsinstellingen

Nederlandse vergunninghouders die diensten willen aanbieden in een EU-lidstaat, moeten dat laten notificeren. Zij melden daarvoor een zogeheten Europees paspoort aan.

Aanmelden uitgaand Europees paspoort AIFM beleggingsinstelling

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een abi willen gaan aanbieden in een EU-lidstaat, moeten deze abi laten notificeren (paspoorten).

De AFM kan op verzoek van de Nederlandse vergunninghoudende beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en de abi.

Wanneer een Nederlandse vergunninghoudende beheerder een niet-Europese abi wil gaan aanbieden in een EU-lidstaat, verwijst de AFM de beheerder door naar de toezichthouder van het desbetreffende land. De AFM kan deze notificatie niet uitvoeren omdat dit regime nog niet geharmoniseerd is. 

Voor informatie over het aanbieden van een Nederlandse of Europese abi aan niet-professionele beleggers in een EU-lidstaat kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van een Nederlandse of Europese abi moet u de volgende documenten aanleveren: 

  • art 32 notification form
  • reference table article 23
  • prospectus 
  • statuten/reglement van de abi

Voor het notificeren van beleggingsdiensten worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.
Zodra de notificatie door de AFM verzonden is, zal zij de beheerder hierover informeren. De beheerder kan vanaf dat moment de abi aanbieden in de lidstaat van ontvangst.

Aanmelden uitgaand Europees paspoort AIFM beheerder

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een in een andere lidstaat gevestigde abi willen gaan beheren of beleggingsdiensten willen verlenen, moeten dit laten notificeren (paspoorten).

De AFM kan op verzoek van de Nederlandse vergunninghoudende beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en de abi.

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van het beheren van een Europese abi moet u onderstaand documenten aanleveren: 

  • Notification of EU AIF following article 33 AIFMD
  • Notification of services following article 33 AIFMD

Voor het notificeren van worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 1 maand doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. De AFM zal de beheerder informeren over deze doorzending, vanaf dat moment kan de beheerder actief worden in de EU-lidstaat van ontvangst.

Aanmelding uitgaand Europees paspoort EuVECA of EuSEF label

Het EuVECA of EuSEF label kan door de beheerder gebruikt worden om deelnemingsrechten van een door hem beheerde Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds aan te bieden in bepaalde andere lidstaten.

De AFM kan op verzoek van de Nederlandse beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en het Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds.

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van een Nederlandse Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds met een door de AFM verleend EuVECA/ EuSEF label moet u het volgende document (inclusief bijlagen) aanleveren:

  • Onderdeel 6 van Addendum durfkapitaalfonds bij meldingsformulier beleggingsinstelling

Voor het notificeren van een EuVECA of EuSEF label worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 2 maanden doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. 

Afmelding uitgaand Europees paspoort AIFM beheerder of AIFM beleggingsinstelling

Als een beheerder of beleggingsinstelling geen gebruik meer maakt van een Europees Paspoort, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.

Bij de intrekkingsaanvraag vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelding inkomend Europees paspoort niet-EU AIFM beleggingsinstelling

Europese vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een niet-Europese abi willen aanbieden in Nederland moeten deze notificeren (paspoorten).

Een Europese vergunninghoudende beheerder die een niet-Europese abi wil aanbieden in Nederland, moet dit melden bij de AFM met een artikel 36 meldingsformulier met daarbij een attestation van de Europese toezichthouder.

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van een niet-Europese abi moet u de volgende documenten (met bijlagen) verstrekken: 

  • notification form EU managers pursuant to article 1_13b section 3 Wft (36 AIFMD)
  • attestation van de Europese toezichthouder

Stuur het notificatieformulier, dat u hiernaast kunt downloaden, per e-mail naar non.eu.notifications.aifmd@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen