Terug

Elk signaal is belangrijk Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Om inzicht te krijgen in misstanden is de AFM mede afhankelijk van signalen uit de markt en van consumenten. Hoe meer signalen des te beter en sneller de AFM onderzoek kan doen.

Elk signaal dat de AFM ontvangt, is belangrijk en kan tot een onderzoek leiden. Wel is het zo dat de AFM altijd zelfstandig de feiten vaststelt. Wij vellen dus geen oordeel op basis van alleen een signaal.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten