Terug

Vakbekwaamheidseisen voor adviseurs Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Het uitgangspunt van de nieuwe vakbekwaamheidseisen is dat u en uw klantmedewerkers, net als voorheen, een vakbekwame financiële dienstverlening bieden aan uw klanten. Als u adviseert, dan heeft u een geldig diploma nodig voor het onderwerp waarin u adviseert. Ook een medewerker die adviseert heeft een geldig diploma nodig.

Deze verplichting is vanaf 1 januari 2014 van toepassing op alle klantmedewerkers die adviseren.

Daarnaast geldt de verplichting dat u ervoor moet zorgen dat u en uw klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn. Dit kunt u doen via uw bedrijfsvoering. De eis om permanent actueel vakbekwaam te zijn geldt voor alle klantmedewerkers, ongeacht of advies wordt gegeven.

Voor wie geldt de diplomaplicht?

De diplomaplicht geldt voor alle klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren. Hier is sprake van als een medewerker klanten adviseert over financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten.

Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten. De wet spreekt van adviseren wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een specifieke klant. Hier kan ook sprake van zijn als een medewerker in de nazorgfase vragen over de passendheid van het product beantwoordt en hiermee een aanbeveling doet. Ook deze klantmedewerker moet dan over een diploma beschikken.

Voorbeelden wel/geen diplomaplicht

Hieronder staan twee voorbeelden om te verduidelijken voor welke medewerker de diplomaplicht wel of niet geldt.

Diplomaplicht
Medewerker A spreekt regelmatig met klanten over het kopen van een huis. In deze gesprekken bespreekt de medewerker de financieringsmogelijkheden met de klant en beveelt zij een hypotheek van een specifieke bank aan. Voor deze medewerker geldt de diplomaplicht. De medewerker heeft immers contact met de klant en geeft advies.

Geen diplomaplicht
Medewerker B werkt op de binnendienst. Hij heeft telefonisch contact met klanten. Aan de telefoon plant hij afspraken in met adviseurs en beantwoordt hij inhoudelijke vragen over levensverzekeringen. Hij zorgt ervoor dat hij alleen vragen beantwoordt en geen aanbevelingen doet. Voor deze medewerker geldt de diplomaplicht niet, zolang hij geen aanbeveling doet over de producten waarover wordt gesproken. Maar als de medewerker vragen beantwoordt over de geschiktheid van een product, bijvoorbeeld of het product nog voldoet of de dekking verhoogd moet worden, dan wordt er advies verleend en moet hij voldoen aan de diplomaplicht.

De medewerker moet wel vakbekwaam zijn voor de werkzaamheden die hij verricht. Hoe u dit regelt moet u vastleggen in de beschrijving van uw bedrijfsprocessen (AO/IC). Dit kan bijvoorbeeld via (interne) opleidingen die passen bij de aard van haar werkzaamheden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten