Terug

Marktmonitor 2016 Voor Adviseurs & bemiddelaars

De marktmonitor is een digitale vragenlijst. Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met een zelfstandige AFM-vergunning zijn jaarlijks verplicht deze vragenlijst in te vullen. Met de verstrekte informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen.

Reactietermijn

Voor het invullen en versturen van de marktmonitor heeft u 5 weken de tijd vanaf het moment dat u de marktmonitor beschikbaar is.

De AFM heeft de circa 7.500 vergunninghoudende adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten die deelnemen aan de marktmonitor voor adviseurs & bemiddelaars opgedeeld in 3 groepen. Hierdoor zijn we beter bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. In de aankondigingsbrief staat vermeld in welke groep uw onderneming is ingedeeld.

De AFM stelt de digitale vragenlijst op de volgende datums open:

  • groep 1: 22 februari 2016
  • groep 2: 29 februari 2016
  • groep 3: 14 maart 2016.

U kunt de marktmonitor in meerdere sessies invullen, het hoeft niet in een keer. Wanneer u klaar bent met het invullen van de vragenlijst, kunt u de ingevulde vragenlijst downloaden en printen. Zo kunt u nagaan of u alle gegevens juist heeft ingevuld. De AFM raadt u aan om een geprinte vragenlijst te bewaren voor uw eigen administratie.

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u inloggen via de link die dan rechtsboven onder 'Marktmonitor downloads' wordt getoond.

Uitvraag maatstaf bijdrage toezichtkosten

Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de uitvraag van de maatstaf voor de bijdrage aan de toezichtkosten (voorheen: heffingsmaatstaf) dit jaar in de vragenlijst is opgenomen. Daarmee hopen we de administratieve last voor de adviseurs en bemiddelaars verder te verkleinen.

In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd. Daar waar de vraagstelling onduidelijk was, hebben wij deze aangepast. Ook de begrippenlijst hebben wij naar aanleiding van de ervaringen met de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2015 verbeterd.

Praktische tips en achtergronden

Bent u uw inloggegevens kwijt? Wilt u weten welke termijn u heeft voor het invullen van de vragenlijst? Heeft u praktische vragen over het versturen van de vragenlijst aan de AFM? Of ben u geïnteresseerd in de achtergrond van de marktmonitor en waarom u deze vragenlijst moet invullen?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de pagina praktische tips en achtergronden.

Ondernemersloket

Als u na het raadplegen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis) of per e-mail: ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars