Terug

Provisie, directe beloning en interne beloning Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Het is belangrijk dat u open en eerlijk bent over de manier waarop u uw geld verdient. Dit betekent dat het voor uw klant duidelijk moet zijn hoe u wordt beloond en welke diensten u daarvoor wel en niet levert.

Onder beloning worden vaak verschillende beloningsvormen verstaan. Zo kan het bijvoorbeeld gaan over provisies die u van een bank of verzekeraar ontvangt als u bemiddelt voor een product, maar ook om een vergoeding die u direct bij uw klant in rekening brengt.