Terug

Algemene informatie over het nationaal regime Voor Adviseurs & bemiddelaars

Op 1 juli 2008 is het nationaal regime in werking getreden. Het nationaal regime is een vrijstellingsregeling van een deel van de MiFID-eisen. Op 1 november 2007 zijn de MiFID-regels in Nederland in werking getreden. Dit is gebeurd door implementatie van de MiFID in de Wet op het financieel toezicht en haar uitvoeringsbesluiten.

Nieuwe en zwaardere verplichtingen

De MiFID brengt nieuwe en zwaardere verplichtingen met zich mee waar beleggingsondernemingen aan moeten voldoen, in het bijzonder gedragsregels en de inrichting van de bedrijfsvoering. De invoering van de MiFID heeft ook gevolgen voor financiële dienstverleners die tevens beleggingsdiensten verlenen. Hierbij kan gedacht worden aan tussenpersonen die adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot gecombineerde producten met een beleggingscomponent. Voorbeelden zijn effectenhypotheken, pensioenproducten, bankspaarproducten en andere vermogensopbouwproducten met een beleggingscomponent.

Deze tussenpersonen zijn formeel ook ‘beleggingsonderneming’ en vallen daardoor in beginsel onder de reikwijdte van de MiFID. Vanwege de impact die de toepassing van de MiFID-regels zou hebben op deze financiële dienstverleners, heeft het ministerie van Financiën gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de MiFID biedt om een vrijstelling te ontwerpen. Deze vrijstelling is het nationaal regime. De vrijstelling houdt in dat de MiFID-eisen die onnodig belastend zijn voor de financiële dienstverlener via het nationaal regime verlicht worden.

Onder de veelgestelde vragen voor financieel dienstverleners staan ook veelgestelde vragen over het nationaal regime. Hier wordt ingegaan op de definities, de gedragsregels en de markttoegang.

Voor wie is het nationaal regime relevant

Het nationaal regime is met name relevant voor financiële dienstverleners die adviseren in hypothecair krediet en/of vermogen.

Het nationaal regime beoogt deze personen in staat te stellen om hun huidige dienstverlening voort te zetten. Deze dienstverlening kan bestaan uit het adviseren en ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot gecombineerde producten met een beleggingscomponent. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: effectenhypotheken, pensioenproducten, bankspaarproducten en andere vermogensopbouwproducten. Om gebruik te kunnen maken van het nationaal regime, dienen deze personen zich te melden bij de AFM. 

Het nationaal regime staat verder ook open voor toetreders. Dit zijn ondernemingen (anders dan de hiervoor genoemde categorieën) die zich uitsluitend willen toeleggen op de dienstverlening binnen het nationaal regime. Deze dienstverlening ziet op het adviseren over beleggingfondsen en/of het ontvangen en doorgeven van orders in die fondsen. Zij dienen een vergunning als beleggingsonderneming aan te vragen, waarbij geldt dat zij van een aantal vergunningseisen worden vrijgesteld. Deze vergunning wordt aangeduid als nationaal regime vergunning (“NR-vergunning”). Bij de vraag "Wat moet u doen om gebruik te maken van het nationaal regime?" wordt uitgelegd hoe deze vergunning kan worden aangevraagd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars