Terug

Advies en bemiddeling - Pensioenverzekeringen Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Pensioen is belangrijk voor iedereen, het bepaalt het inkomen voor de oude dag. Wanneer u in pensioenverzekeringen adviseert of bemiddelt, is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk.

De AFM geeft richting aan de kwaliteit van pensioenadvies en bemiddeling en houdt zij hier toezicht op. We letten er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  • Eerste pijler: Algemene Ouderdomswet pensioen (AOW)
  • Tweede pijler: Pensioenregeling via werkgever
  • Derde pijler: Aanvullend individueel pensioen van consument 

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Voor advies en bemiddeling in pensioenverzekeringen in de tweede en derde pijler is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers die contact hebben met klanten voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

Voor advies in pensioenverzekeringen zijn andere vakbekwaamheidseisen van toepassing dan voor advies in vermogensopbouwproducten.

Pensioenadvies aan werkgevers

Pensioenadvies en bemiddeling aan werkgevers is één van de speerpunten van het toezicht van de AFM. Zowel de werkgever als de werknemer is voor een goede pensioenregeling afhankelijk van goed advies aan de werkgever.

Pensioenregelingen zijn afspraken tussen werkgever en werknemer (arbeidsvoorwaarden). Pensioenverzekeringen die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn zeer complex. Slecht advies leidt niet per se tot een slechte regeling, maar maakt de kans daarop wel groter.

De leidraad Tweedepijler pensioenadvies kunt u gebruiken bij de vormgeving van uw pensioenadvisering en het doorvoeren van eventuele aanpassingen daaraan.

Hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

De beleggingsverzekering is voor veel consumenten een belangrijk onderdeel van hun financiële toekomst. Vaak is de beleggingsverzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van een hypotheekschuld of een noodzakelijke aanvulling op het pensioeninkomen. Door de kosten, maar vooral ook door de tegenvallende beleggingsrendementen zullen naar verwachting veel consumenten hun doelkapitaal niet halen. Zij moeten nu in actie komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten