Terug

Advies en bemiddeling - Hypothecair krediet Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Bij het geven van advies voor en bemiddelen in een hypothecair krediet, bijvoorbeeld wanneer consumenten een huis of een andere onroerende zaak gaan kopen, is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk.

De AFM geeft richting aan de kwaliteit van hypotheekadvies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. We letten er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Medewerkers die contact hebben met klanten, moeten per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Kwaliteit hypotheekadvies

Een goede kwaliteit van het hypotheekadvies is essentieel. Onderstaande leidraden kunnen worden gebruikt bij de verbetering van de kwaliteit van hypotheekadvisering en het doorvoeren van eventuele aanpassingen hieraan.

Adviessoftware is een goed hulpmiddel om de advisering nu en in de toekomst vorm en invulling te geven. Vooral het maken van berekeningen ter onderbouwing van situaties en het vastleggen van ingewonnen informatie is handig met dit hulpmiddel.

Toch is het goed om kritisch te kijken naar de software die u wilt gebruiken: het gebruik van adviessoftware kan ook leiden tot het niet of onvoldoende inwinnen van informatie, of tot het inwinnen van onjuiste informatie.

Hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

De beleggingsverzekering is voor veel consumenten een belangrijk onderdeel van hun financiële toekomst. Vaak is de beleggingsverzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van een hypotheekschuld of een noodzakelijke aanvulling op het pensioeninkomen. Door de kosten, maar vooral ook door de tegenvallende beleggingsrendementen zullen naar verwachting veel consumenten hun doelkapitaal niet halen. Zij moeten nu in actie komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies