Terug

Advies en bemiddeling - Consumptief krediet Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Bij het geven van advies voor en bemiddelen in een consumptief krediet is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk.

De AFM geeft richting aan de kwaliteit van advies en bemiddeling in consumptief krediet en houdt hier toezicht op. Wij letten er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Voor advies en bemiddeling in consumptief krediet en eventuele bijkomende producten is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers met klantcontact per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Kritische blik op betalingsbeschermers bij consumptief krediet

De AFM kijkt kritisch naar de advisering van consumptief krediet en eventuele bijproducten zoals betalingsbeschermers die bedoeld zijn om het risico af te dekken als bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden de kredietlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Het is belangrijk dat uw dienstverlening bij consumptief krediet en betalingsbeschermers zorgvuldig is.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten