Terug

Intrekking Wta-vergunning Voor Accountantsorganisaties

Wanneer u uw vergunning gedeeltelijk of volledig wilt laten intrekken, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de AFM. U kunt u vergunning alleen gedeeltelijk laten intrekken als u een OOB-vergunning heeft. Hiermee verzoekt u dan om een omzetting van een OOB- naar een niet-OOB vergunning.

Procedure

Wanneer u uw vergunning gedeeltelijk of volledig wilt laten intrekken, dient u de hieronder beschreven informatie in bij de AFM .

Stap 1: Verzoek tot intrekking ondertekend door een beleidsbepaler

U dient een verzoek tot intrekking van de vergunning aan te leveren dat ondertekend is door een beleidsbepaler van uw accountantsorganisatie. In dit verzoek dient u aan te geven per wanneer u de vergunning wilt intrekken en de reden waarom u de vergunning wilt intrekken.

Stap 2: Stel vast of u wettelijke controles heeft verricht

 • Als u in het afgelopen jaar geen wettelijke controles heeft verricht en in de meest recente AFM-monitor heeft ingevuld dat u geen wettelijke controles/OOB-wettelijke controles heeft verricht, bevestig dit dan schriftelijk bij de intrekking (zie stap 1).
 • Als u in het afgelopen jaar wel wettelijke controles/OOB-wettelijke controles heeft verricht of in de meest recente AFM-monitor heeft ingevuld dat u wettelijke controles verricht, ga dan verder met stap 3.

Stap 3: Toon aan dat u de wettelijke controles niet meer verricht

De AFM vraagt u aan te tonen dat u deze wettelijke controles zoals vastgesteld bij stap 2, niet meer verricht. Hiertoe dient u een bijlage in te vullen en te onderbouwen met documentatie die aantoont dat u de wettelijke controles niet meer uitvoert of gaat uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Correspondentie met de cliënt waarin staat dat de opdracht van de wettelijke controle is beëindigd.
 • Overeenkomsten of correspondentie waaruit blijkt dat uw controlecliënten zijn overgenomen door een andere vergunninghoudende accountantsorganisatie. De namen van de controlecliënten dienen in deze stukken te staan vermeld.
 • Als de cliënt niet meer aan de groottecriteria voldoet: Een jaarrekening waaruit blijkt dat de organisatie niet meer controleplichtig is of correspondentie met de cliënt waarin staat dat de cliënt niet meer controleplichtig is.
 • Als de cliënt failliet is: documentatie waaruit blijkt dat de cliënt failliet is.
 • Als de cliënt niet meer bestaat: documentatie waaruit blijkt dat de cliënt is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bovenstaande stappen zijn eveneens van toepassing op een verzoek tot gedeeltelijke intrekking (omzetting) van een OOB-vergunning naar een niet-OOB-vergunning. In dat geval moet voor wettelijke controles, OOB-controles worden gelezen.

Gevolgen intrekking

Zodra de AFM heeft vastgesteld dat uw organisatie inderdaad geen wettelijke controles meer uitvoert of geen OOB-wettelijke controles, dan verwerken wij uw intrekkingsverzoek. U ontvangt hier een schriftelijk bericht van.

De intrekking leidt tot het onderstaande:

 • We verwijderen uw organisatie uit het register. 
 • Uw organisatie mag geen wettelijke controles meer uitvoeren.
 • U moet de kosten betalen voor het doorlopend toezicht tot de dag van vergunningintrekking. 
 • Uw organisatie mag op haar website niet meer vermelden dat zij een Wta-vergunning heeft.

Wanneer uw organisatie geen vergunning meer heeft, heeft u niet meer de bevoegdheid om wettelijke controles uit te voeren.

Een gedeeltelijke intrekking wordt in het register aangepast. Ook wordt de heffingsgrondslag aangepast.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties