Terug

Intrekken Wta-vergunning Voor Accountantsorganisaties

Wanneer u uw vergunning wilt laten intrekken, kunt u dit melden bij de AFM.

Een verzoek tot intrekking van uw vergunning kunt u digitaal doen via de website. Daarnaast is er een schriftelijke bevestiging nodig van een beleidsbepaler van uw organisatie.

Nooit wettelijke controles uitgevoerd?

Als u nooit wettelijke controles heeft uitgevoerd, dan moet u het formulier insturen samen met een schriftelijke bevestiging van de beleidsbepaler dat uw organisatie nooit wettelijke controles heeft uitgevoerd.

Eerder wettelijke controles uitgevoerd?

Heeft u wel wettelijke controles uitgevoerd? Dan moet u bij het laten intrekken van de vergunning aantonen dat u dat nu niet meer doet.

Stuur daarom bij uw verzoek om intrekking de volgende informatie mee:

  • Een overzicht van alle opdrachten tot het verrichten van een wettelijke controle die uw organisatie in de afgelopen twaalf maanden heeft aanvaard of gecontinueerd.
  • Gegevens waaruit per aanvaarde of gecontinueerde wettelijke controle blijkt dat uw organisatie die niet meer uitvoert of gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld:
    • correspondentie met de cliënt waarin staat dat de opdracht van de wettelijke controle is beëindigd; of
    • correspondentie met de nieuwe accountant over collegiaal overleg; overeenkomsten waaruit blijkt dat uw accountantsorganisatie en/of uw controlecliënten zijn overgenomen door een andere vergunninghoudende accountantsorganisatie.

Gevolgen van intrekking

Als de AFM heeft vastgesteld dat uw organisatie inderdaad geen wettelijke controles meer uitvoert, dan verwerken wij uw intrekking.

Dit heeft als gevolg:

  • We verwijderen uw organisatie uit het register.
  • Uw organisatie mag geen wettelijke controles meer uitvoeren.
  • U moet de kosten betalen voor het doorlopend toezicht tot de dag van vergunningintrekking.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties