Terug

Wanneer toetst de AFM de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler? Voor Accountantsorganisaties

De AFM toetst op betrouwbaarheid bij een vergunningaanvraag, bij een voorgenomen benoeming van een nieuwe (mede)beleidsbepaler en bij gewijzigde feiten en omstandigheden van een getoetste (mede)beleidsbepaler.

Vergunningaanvraag

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een accountantsorganisatie alle normen van de Wta en het Bta naleven, waaronder de norm dat de betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers buiten twijfel staat. De AFM toetst daarom bij een vergunningaanvraag de betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers.

Voorgenomen benoeming nieuwe (mede)beleidsbepaler

Voordat een accountantsorganisatie een nieuwe beleidsbepaler of medebeleidsbepaler mag benoemen, moet de AFM de betrouwbaarheid van deze persoon hebben beoordeeld en hebben meegedeeld dat deze buiten twijfel staat.

Wijzigingen in feiten en omstandigheden getoetste (mede)beleidsbepaler

Als een accountantsorganisatie bij haar normale bedrijfsuitoefening vaststelt dat zich een wijziging heeft voorgedaan in de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler, dan moet zij deze wijzigingen direct schriftelijk melden aan de AFM.

De AFM beoordeelt de nieuwe informatie en voert indien nodig een hertoetsing uit van de betrouwbaarheid. Accountantsorganisaties hebben geen verplichting om onderzoek in te stellen naar eventuele wijzigingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties