Terug

Publicaties Voor Accountantsorganisaties

De AFM publiceert regelmatig over het toezicht op accountantsorganisaties met nieuwsberichten en onderzoeksrapporten. Deze publicaties vindt u hier, net als onze publieke reacties op consultaties van derden, handhavingsmaatregelen en onze reacties op tuchtzaken.