Terug

Voor wie is registratie als auditorganisatie van een derde land nodig? Voor Accountantsorganisaties

Een auditorganisatie van een derde land moet zich laten registreren door de AFM om verklaringen te kunnen afgeven over controles van jaarrekeningen die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt.

Uw organisatie heeft een registratie als auditorganisatie van een derde land nodig wanneer u (geconsolideerde) jaarrekeningen controleert van een onderneming:

  • die is gevestigd in een ‘derde land’ oftewel een land dat ligt buiten de Europese Economische Ruimte
    én 
  • waarvan de effecten zijn toegelaten tot handel op een gereglementeerde markt in Nederland. 

U hoeft zich niet te laten registreren wanneer uw organisatie al een Wta-vergunning van de AFM heeft. Ook is registratie niet nodig voor een controlecliënt waarvan de effecten alleen bestaan uit obligaties of andere verhandelbare schuldinstrumenten met een nominale waarde per van ten minste €50.000 per stuk of een vergelijkbare waarde in andere valuta.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties