Terug

Registratieprocedure auditorganisatie derde land Voor Accountantsorganisaties

Een auditorganisatie van een derde land moet zich laten registreren door de AFM om controleverklaringen te kunnen afgeven die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Wanneer u zich door de AFM wilt laten registeren als auditorganisatie van een derde land dient u de procedure voor een volledige registratie te volgen.

Aanvraag volledige registratie

1. Aanvraag registratie
Vul formulier H (Form H) en de bijlage van formulier H (Form H annexes) volledig in. Print het ingevulde formulier H, onderteken deze en stuur een scan hiervan samen met de bijlage naar wta@afm.nl.

2. Melden (mede)beleidsbepalers
U moet aan de AFM melden welke (mede)beleidsbepalers u heeft benoemd of van plan bent te benoemen.

Vul hiervoor het formulier Prospective appointment notification volledig in en stuur een ondertekend printexemplaar per post naar de AFM of mail een scan naar wta@afm.nl.

3. Betrouwbaarheidsonderzoek (mede)beleidsbepalers
U moet ervoor zorgen dat iedere al benoemde of voorgenomen (mede)beleidsbepaler een formulier Integrity test form invult.

Vul hiervoor het formulier Integrity test volledig in en stuur een ondertekend printexemplaar per post naar de AFM of mail een scan naar wta@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties