Terug

Registratieprocedure auditorganisatie derde land Voor Accountantsorganisaties

Een auditorganisatie van een derde land moet zich laten registreren door de AFM om verklaringen te kunnen afgeven over controles van jaarrekeningen die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt.

Wanneer u zich door de AFM wilt laten registeren als auditorganisatie van een derde land dient u de procedure voor een volledige registratie te volgen, tenzij het een derde land betreft waaraan de Europese Commissie een overgangsperiode heeft toegekend. In dat geval volgt u de procedure voor registratie onder de overgangsperiode.

Overgangsperiode

De Europese Commissie kent aan derde landen een overgangsperiode toe wanneer zij het stelsel van handhaving en toezicht nog niet gelijkwaardig vindt aan dat van de EU-lidstaten, maar verwacht dat dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn.

Voor onderstaande landen heeft de Europese Commissie een overgangsperiode toegekend voor boekjaren die aanvangen tijdens de periode van 2 juli 2010 tot en met 31 juli 2015:

  • Bermuda
  • Kaaimaneilanden
  • Egypte
  • Mauritius
  • Nieuw-Zeeland
  • Rusland
  • Turkije

Auditorganisaties met een controlecliënt in dergelijke derde landen kunnen hun controleactiviteiten uitvoeren op basis van een registratie onder de overgangsperiode. Voor cliënten van alle andere derde landen is een volledige registratie nodig.

Heeft u zowel een of meer controlecliënten uit derde landen waarvoor een volledige registratie nodig is, als een of meer controlecliënten uit derde landen waarvoor een registratie onder de overgangsperiode nodig is, dan dient u een volledige registratie aan te vragen.

Procedure voor registratie onder de overgangsperiode

De aanvraag van een registratie onder de overgangsperiode doet u door het formulier en de bijlagen daarbij in te vullen, te ondertekenen en een gescande versie te sturen naar wta@afm.nl.

Aanvraag volledige registratie

1. Aanvraag registratie
Vul formulier H (Form H) en de bijlage van formulier H (Form H annexes) volledig in. Print het ingevulde formulier H, onderteken deze en stuur een scan hiervan samen met de bijlage naar wta@afm.nl.

2. Melden (mede)beleidsbepalers
U moet aan de AFM melden welke (mede)beleidsbepalers u heeft benoemd of van plan bent te benoemen.

Vul hiervoor het formulier Prospective appointment notification volledig in en stuur een ondertekend printexemplaar per post naar de AFM of mail een scan naar wta@afm.nl.

3. Betrouwbaarheidsonderzoek (mede)beleidsbepalers
U moet ervoor zorgen dat iedere al benoemde of voorgenomen (mede)beleidsbepaler een formulier Integrity test form invult.

Vul hiervoor het formulier Integrity test volledig in en stuur een ondertekend printexemplaar per post naar de AFM of mail een scan naar wta@afm.nl

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties