Terug

Vermelding in het register auditkantoren uit andere lidstaten Voor Accountantsorganisaties

In het register auditkantoren uit andere lidstaten staan de gegevens van alle auditkantoren uit andere lidstaten waarvan de aanvraag tot registratie is goedgekeurd.

Register

De informatie opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door het auditkantoor. Auditkantoren zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Op dit moment zijn er geen auditkantoren uit andere lidstaten die een aanvraag bij de AFM hebben ingediend.

Welke gegevens zijn zichtbaar in het register auditkantoren uit andere lidstaten?
In het register auditkantoren uit andere lidstaten staan de gegevens van alle auditkantoren toegelaten in een andere lidstaat die een aanvraag bij de AFM hebben gedaan en waarvan de aanvraag is goedgekeurd.

In het register auditkantoren uit andere lidstaten worden de volgende gegevens van de auditorganisatie vermeld:

 1. registratienummer
 2. naam
 3. rechtsvorm
 4. adres
 5. vestigingsplaats of woonplaats
 6. contactgegevens, contactpersoon en (als van toepassing) internetadres
 7. datum van aanvraag
 8. datum van inschrijving
 9. status van de registratie
 10. vermelding of met de registratie ook wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) mogen worden verricht

 11. van alle personen die het dagelijks beleid van het auditkantoor bepalen of mede bepalen:
  • naam
  • zakelijk adres
  • inschrijvingsnummer beroepsorganisatie (als van toepassing)
  • naam beroepsorganisatie (als van toepassing)

 12. van alle externe accountants die het auditkantoor inschrijft in het register:
  • naam externe accountant 
  • naam beroepsorganisatie waarbij deze externe accountant is geregistreerd
  • inschrijvingsnummer (als van toepassing)

 13. per netwerkonderdeel (als het auditkantoor deel uitmaakt van een netwerk): 
  • naam
  • adres
  • vestigingsplaats
   of:
  • verwijzing naar de plaats waar bovenstaande informatie publiek toegankelijk is

 14. naam van de toezichthoudende instantie(s) van de lidstaat waar het auditkantoor is toegelaten tot het verrichten van wettelijke controles en, indien van toepassing, het inschrijvingsnummer

 15. bij inschrijving in de registers van toezichthouders in landen buiten de EER:
  • naam toezichthoudende instanties
  • inschrijvingsnummer (indien van toepassing)

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties