Hoe bepaalt de AFM de hoogte van de boete

De wet geeft de AFM grenzen en richting bij het vaststellen van de hoogte van een boete. De AFM hanteert een beleid om te waarborgen dat in verschillende zaken op een consistente wijze een passende boete wordt opgelegd.

Boetetoemetingsbeleid

Per 1 juli 2021 heeft de AFM haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het beleid uit 2015 deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.