Terug

Kernkwaliteiten

Om onze missie te realiseren beschikt iedere medewerker over een combinatie van kernkwaliteiten: discipline, analysekracht en vooruitstrevendheid.

Discipline

De kernkwaliteit discipline vormt de basis van ons handelen. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken, deze ook nakomen, verantwoording afleggen over onze activiteiten en duidelijk zijn over onze prioriteiten. Discipline helpt ons om onze analysekracht te vergroten en biedt ons het fundament om vooruitstrevend te kunnen handelen.

Analysekracht

De kernkwaliteit analysekracht komt tot uiting in al onze dagelijkse activiteiten. Een belangrijk onderdeel van het toezicht bestaat uit het analyseren van handelingen, ontwikkelingen en gedragingen. Door de toegenomen mogelijkheden van het gebruik van data neemt het belang van analyse alleen maar toe. Analyse van data biedt ons de kans om problemen eerder en vroeger te identificeren, en nog beter, te voorkomen.

Vooruitstrevendheid

De kernkwaliteit vooruitstrevendheid uit zich in onze mentaliteit en manier van werken, in de wijze waarop wij met elkaar en met de buitenwereld omgaan, de samenwerkingsverbanden die wij aangaan en het durven experimenteren met nieuwe instrumenten en methoden.

Informatie delen

Delen via: deel