Terug

Markttoezichthoudersberaad (MTB)

In het Markttoezichthoudersberaad werken zeven partners samen. Deze toezichthouders richten zich volledig of als onderdeel van het takenpakket op de goede werking van markten en het gedrag van marktspelers.

Zeven leden

Hoewel elke toezichthouder daarin een eigen specifieke taak vervult, hebben zij bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. Daarbij zijn de vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht vaak vergelijkbaar.

Leden van het MTB

Agenda 2016

Het MTB houdt in 2016 twee seminars voor zijn bestuurders en medewerkers: een seminar met als thema ‘Communicatie en toezicht’ en een seminar over ‘Impact van innovatie op markten en toezicht’.

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het MTB brengt de deelnemende toezichthouders structureel met elkaar in gesprek. Het doel is om in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2015 en vooruitblik 2016

De seminars van het MTB in 2015 gingen over ’Internationale samenwerking tussen toezichthouders’ (juni) en ‘Balanceren tussen formeel en informeel toezicht’ (oktober). In 2016 organiseert het MTB weer twee seminars. In juni is het thema ‘Communicatie en toezicht’. In het najaar gaat het seminar over ‘Impact van innovatie op markten en toezicht’. Daarnaast blijft het MTB zich in 2016 bezighouden met de rol van data intelligence in het toezicht.

Agenda 2015

In 2014 heeft het MTB twee seminars georganiseerd voor zijn bestuurders en medewerkers. De onderwerpen waren ‘Hoe omgaan met techniek en Big Data?’ (juni) en ‘Toezien op Integriteit’ (november).

In 2015 worden wederom twee seminars georganiseerd. In juni vindt er een seminar plaats met als thema ’Internationale samenwerking tussen toezichthouders’. Het tweede seminar van 2015 vindt plaats in november en heeft als thema ‘Balanceren tussen formeel en informeel toezicht’. Daarnaast gaat het MTB zich in 2015 bezighouden met de rol van Big Data in het toezicht.

Informatie delen

Delen via: deel