Terug

Toelichting op begrote toezichtkosten

De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de regeling vastgesteld waarop de jaarlijkse bijdrage voor het doorlopend toezicht is gebaseerd. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant.

Financiële ondernemingen betalen mee aan de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage. Het door te berekenen bedrag voor het doorlopend toezicht is in 2019 €92,6 miljoen. Dat is €3,0 miljoen hoger dan in 2018.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door de toekenning van extra geld aan de AFM voor de voorbereidingen op brexit (€7,7 miljoen). Dat wordt in 2019 doorberekend aan de markt. De stijging wordt deels gecompenseerd doordat het terug te geven bedrag aan de markt in 2019 €5,4 miljoen hoger is dan in 2018.

De AFM moet de begrote kosten voor doorlopend toezicht met de markt verrekenen. Er is jaarlijks een verschil tussen de begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten van de AFM. Dit saldo wordt in het jaar daarop verdeeld over alle ondernemingen. Zo wordt in 2019 het exploitatieoverschot over 2018 (€5,8 miljoen) verrekend met de markt en in mindering gebracht op de bijdragen voor 2019. De totale begroting van de AFM is in 2019 €107,6 miljoen. Vanwege de extra kosten voor brexit is dat hoger dan de totale begroting van 2018 (€98,4 miljoen).

Samen met financiële ondernemingen maakt de AFM zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijk gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Om ons toezicht goed te kunnen uitvoeren investeert de AFM voortdurend in de verbetering hiervan. Technologische ontwikkelingen en beschikbaarheid van data dragen bij aan de verbetering van onze rol als datagedreven toezichthouder. Met de jaarlijkse publicatie van de Agenda laat de AFM zien welke toezichtactiviteiten zij onderneemt en hoe zij haar toezichtcapaciteit inzet.