Terug

RTL over declaraties bestuur AFM

Naar aanleiding van een Wob-verzoek van RTL Nieuws zijn de declaraties openbaar gemaakt, die de bestuursleden van de AFM van 01-01-2008 tot 01-01-2010 hebben ingediend voor de vervulling van hun ambt. Hieronder vindt u links naar de aanbiedingsbrief aan RTL Nieuws, de salaris gegevens van 2008 en 2009 en de declaratie- en faciliteitenregeling van het bestuur. Daaronder vindt u per bestuurslid alle declaraties.

Derde verzoek - mei 2010

Op 10 mei 2010 is mondeling een derde verzoek van RTL binnengekomen om geanonimiseerde openbaarmaking van de bevindingen van de exteme accountants inzake de verantwoording van de bestuurdeclaraties van de AFM in de periode van 2004 tot en met 2009, alsmede de bijbehorende notulen en correspondentie. Hieronder vindt u de gevraagde documenten en de brieven van RTL en de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel