Terug

2. Risico op niet-passende beleggingsproducten

02-lage-renteDe lage rente is voor beleggers een prikkel om op zoek te gaan naar meer rendement. Aanbieders spelen hierop in door nieuwe, risicovolle producten in de markt te zetten en beleggen aantrekkelijk te maken voor retailbeleggers. De AFM ziet dat dit kan leiden tot beleggingsproducten die niet in het belang van de klant zijn.

Beleggen wordt door sommige consumenten gezien als een aantrekkelijk alternatief voor sparen om vermogen op te bouwen. Door de toenemende digitalisering zijn beleggingsproducten en -diensten daarnaast eenvoudiger te vinden. Hierdoor wordt beleggen voor een grotere groep consumenten toegankelijk.

Goed inzicht

De belegger heeft goed inzicht in de kosten, het rendement en de risico’s nodig om te kunnen beoordelen of producten aansluiten bij zijn risicoprofiel. Daarvoor moet de informatie over de beleggingsproducten en -diensten duidelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat beleggingsproducten aansluiten bij de doelgroep waaraan ze worden aangeboden. Dit geldt in het bijzonder voor de financiële producten die zonder advies worden aangeboden.

Big data, robo-advies en (semi-)geautomatiseerd vermogensbeheer hebben ingrijpende gevolgen in de beleggingswereld. Verregaande digitalisering stelt eisen aan transparantie over gehanteerde algoritmen, toegankelijkheid en passendheid van geautomatiseerd advies en producten, en de vormgeving van de zorgplicht. Is het geautomatiseerd advies passend en ook voor iedereen toegankelijk? En wordt er op de juiste manier invulling gegeven aan de zorgplicht?

Voorkomen (nieuwe) probleemproducten

Beleggingsproducten en - diensten moeten in het belang van de klant zijn. Dit is des te meer van belang wanneer meer onervaren beleggers de markt betreden. De AFM streeft ernaar dat er geen (nieuwe) probleemproducten op de markt komen.

Waar streven we naar?

  • Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat beleggingsondernemingen eerlijk en transparant communiceren over de kenmerken, het rendement en de kosten van hun producten en diensten.
  • Digitalisering kan leiden tot een vervagende grens, waarbij het verschil tussen het geven van globale inzichten en het geven van beleggingsadvies niet duidelijk is. Deze grens moet echter helder blijven en mag niet worden overschreden. 
  • Beleggingsproducten worden ontwikkeld en gedistribueerd in het belang van beleggers en sluiten aan bij de doelgroep waarvoor ze ontwikkeld zijn.

Enkele belangrijke activiteiten in 2018

  • De AFM onderzoekt of er transparant genoeg gecommuniceerd wordt door beleggingsondernemingen. En of de berekeningswijze van de kosten, het rendement en de risico’s klopt.
  • De AFM onderzoekt of de MiFID II-normen voor productontwikkeling worden nageleefd door beleggingsondernemingen. 
  • De AFM geeft duidelijkheid over hoe zij de financiële regelgeving in een digitale omgeving toepast. En bewaakt de grens als beleggersbelangen worden geschaad. 
  • De AFM grijpt in wanneer (illegale) aanbieders de markt hebben betreden met risicovolle, oneerlijke verdienmodellen.

Dit risico heeft effect op:

consumentenconsumenten

beleggingsondernemer-beleggersbeleggingsondernemingen

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel