Terug

2017: Zichtbaarder voor consument

2017De sector wordt steeds complexer. Nieuwe technologieën en spelers komen op. Gevolg is dat er steeds minder persoonlijk contact is tussen aanbieders en klanten. Dat kan tot betere (online) dienstverlening leiden maar ook tot nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld als online aanbieders bewust het toezicht proberen te ontlopen. Zo verschuiven risico’s op de financiële markt steeds meer van financiële dienstverleners naar consument. Om goed en geloofwaardig toezicht te houden moet de AFM tegelijkerijd daadkrachtig en autonoom handelen, in verbinding blijven met stakeholders en zorgen dat de eigen organisatie goed op orde is.

20 maart 2017

AFM publiceert Leidraad Hypotheken. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen. In dit document staan uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders.

1 mei 2017

De AFM start met toezicht op kredietverstrekking voor aanschaf van mobiele telefoons. Met ingang van 1 mei 2017 houdt de AFM toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Vanaf deze datum moeten deze partijen zich aan de regels houden voor verantwoorde kredietverstrekking als zij een lening aanbieden bij de koop van een mobieltje op afbetaling. De AFM houdt geen toezicht op telefoonabonnementen (bellen, data, sms).

1 juni 2017

AFM ondersteunt Financieel paspoort. Stichting Financieel Paspoort biedt consumenten de mogelijkheid om met een digitale tool, een zogeheten financiële APK, overzicht te krijgen van een groot deel van hun financiële situatie. De AFM ondersteunt dit initiatief vanaf 1 juni actief. Doel van zo’n ‘financiële APK’ is consumenten allereerst inzicht te geven in hoeverre zij onder andere na pensionering voldoende inkomen hebben. En hen ten tweede tot actie te laten overgaan als blijkt dat er een mogelijk financieel tekort is, om voorzienbare teleurstellingen te voorkomen.

De voorbereidingen voor de implementatie van MiFID II in januari 2018 zijn in volle gang. MiFID II biedt de AFM en ESMA meer mogelijkheden om beleggers beter te beschermen. Meer aandacht voor product governance, duidelijke regels met betrekking tot product interventie en transactierapportage. Deze regels helpen de AFM om de integriteit van de markt beter te kunnen bevorderen en efficiënter onderzoeken te kunnen doen.

28 juni 2017

De AFM publiceert eerste resultaten veranderingen in accountancy sector. Om te meten hoe het er sinds de start van het veranderprogramma in 2014 voor staat heeft de AFM twee onderzoeken uitgevoerd. Bij 8 OOB-accountantsorganisaties is gemeten welke veranderingen zij hebben doorgevoerd en geborgd om te komen tot een kwaliteitsgerichte cultuur. Daarnaast heeft de AFM bij de Big 4-accountantsorganisaties (Deloitte, PwC, Ernst & Young, en KPMG) de kwaliteit van 32 wettelijke controles getoetst. Conclusie: Het doorvoeren van veranderingen bij OOB-accountantsorganisaties om de kwaliteit van hun controles te verbeteren, gaat te langzaam.

25 juli 2017

De AFM scherpt voorschriften crowdfunding aan vanwege risico’s voor crowdfunding-investeerders door schaarste projecten en onvoldoende transparantie. De AFM heeft de voorschriften voor crowdfunding-platformen geëvalueerd. Uit het onderzoek komen risico’s naar voren die prioriteit hebben voor de AFM. Er is sprake van schaarste in de crowdfunding-markt. Onder druk van deze schaarste nemen crowdfunding-investeerders in zeer korte tijd financiële beslissingen.

Informatie delen

Delen via: deel