Terug

2009: Focus op oorzaak crisis

2009Door de financiële crisis wordt de vraag naar de effecten van het toezicht van de AFM steeds belangrijker. De kredietcrisis dwingt alle betrokkenen bij financiële markten om kritisch naar zichzelf te kijken en lering trekken uit wat er gebeurd is. Ook de toezichthouder. Later zal de Commissie de Wit – naar aanleiding van de kredietcrisis - uitgebreid onderzoek doen naar de (oorzaak van de) problemen in het financiële stelsel, en naar de maatregelen die zijn genomen door het Nederlandse kabinet.

Februari 2009 - Invoering 'Let op! Geld lenen kost geld'

AFM-maatregel: aanbieders van en adviseurs en bemiddelaars in consumptief krediet zijn verplicht om in hun reclames te waarschuwen: ‘Let op! Geld lenen kost geld.’ Zo worden consumenten bewust gemaakt van de kosten van het lenen van geld.

21 april 2009 - Strenger toezicht hypotheken

De AFM kondigt aan strenger toe te gaan zien op hypotheken. NRC schrijft: “Banken verstrekken nu nog aan 20% van de huishoudens een te hoge hypotheek in verhouding tot het inkomen. Ook wil de toezichthouder de maximale waarde van een tophypotheek beperken tot 100% van de waarde van het huis.”

Steven Maijoor voorzitter IFIAR

Steven Maijoor, directeur bij de AFM, wordt benoemd tot voorzitter van IFIAR, de internationale organisatie van toezichthouders op accountantsorganisaties. Sinds 2007 was Maijoor al vicevoorzitter. Wereldwijd zijn 50 onafhankelijke toezichthouders bij IFIAR aangesloten, waaronder de AFM. IFIAR bevordert de samenwerking tussen toezichthouders op het gebied van toezicht en handhaving. Doel is het verhogen van de kwaliteit van de accountantscontrole wereldwijd ter bescherming van de belangen van beleggers en andere gebruikers van jaarrekeningen en het versterken van het vertrouwen in de controleverklaring van accountants.

1 juli 2009 - AFM beboet DSB Bank

DSB Bank krijgt een boete opgelegd, omdat bij de beoordeling van aanvragen van hypotheekkrediet criteria worden gehanteerd die niet zijn gericht op het voorkomen van overkreditering. De AFM heeft DSB overigens diverse andere maatregelen opgelegd.

Verkoop beleggingsverzekeringen daalt snel

Dit komt doordat consumenten inzicht krijgen in de kostenstructuur van deze producten. De bij de levensverzekeraars afgesloten beleggingsverzekeringen zijn vanaf 2006 flink afgenomen, zowel in aantal als in volume. In 2006 is het aantal verkochte polissen nog circa 391 duizend, in 2009 is dit aantal gedaald tot zo’n 78 duizend, een afname van ongeveer 80%.

Beloningssysteem onder de loep

De AFM heeft geconstateerd dat beloningen binnen een bedrijf vaak commerciële prikkels bevatten die kunnen leiden tot onzorgvuldig gedrag richting klanten. Daarom heeft de AFM – samen met DNB - principes voor een beheerst beloningsbeleid vastgelegd en heeft gepleit voor een wettelijke verankering van het toezicht op beloningen. Het is ook vanuit het gedragstoezicht belangrijk te bekijken hoe prikkels voor risicovol gedrag kunnen worden beperkt en belangenconflicten kunnen worden voorkomen.

Oprichting AFM Ondernemersloket

Marktpartijen kunnen hier via telefoon of e-mail met toezicht gerelateerde vragen terecht.

Informatie delen

Delen via: deel