Terug

2004: Sterke organisatiegroei

2004De AFM maakt een sterke groei door in 2004. De afgelopen jaren is het aantal taken gestaag gegroeid tot 39, met zowel bestaande als nieuwe taken in voorbereiding. De begroting en het aantal medewerkers zijn vervijfvoudigd sinds eind jaren negentig. Doel en functie zijn – twee jaar na de oprichting – vastgelegd, maar om problemen goed aan te kunnen pakken kiest de AFM voor een systematische aanpak van het toezicht waarbij de zogenaamde vierslag centraal staat: (1) Om welke feiten gaat het precies? (2) Zijn we echt zeker van de wettelijke grondslag van ons optreden? (3) Als we besluiten om in te grijpen of niet in te grijpen, welk gevolg heeft dat dan voor de markt en de marktpartijen of de consument? (4) En, ten slotte, is het besluit dat we nemen begrijpelijk en goed uit te leggen? In de buitenwereld is er dit jaar veel aandacht voor het Hoger Beroep tegen Cor Boonstra vanwege de vermeende handel met voorkennis. Boonstra wordt echter vrij gesproken op 10 december 2004 vanwege gebrek aan bewijs.

AFM onderzoekt productontwikkeling en beleggingshypotheken

Dit onderzoek richt zich op de vraag of financiële producten op de juiste wijze aan de juiste klant worden verkocht. Het onderzoek start in 2004 en wordt afgerond in 2005.

AFM treedt hard op

De AFM stelt zich in 2004 tot doel hard op te treden tegen de illegale verkoop van beleggingen en kredietverlening. Dat voornemen wordt zichtbaar, doordat de AFM vaker en sneller Justitie inschakelt, vaker publiekelijk waarschuwt en meer boetes oplegt dan in de voorgaande jaren.

Presentatie rapport 'Zicht op beleggingsinstellingen'

In voorjaar 2004 wordt het rapport ‘Zicht op beleggingsinstellingen’ gepresenteerd. De belangrijkste conclusie is dat de werkwijze van aanbieders van beleggingsfondsen op belangrijke gebieden tekort schiet. Hierdoor zijn de belangen van beleggers zijn niet altijd in voldoende mate gewaarborgd. Op basis van dit rapport is de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen ingesteld. Deze commissie heeft in december 2004 aanbevelingen gepresenteerd die leiden tot een transparanter handelssysteem en sterkere governance van beleggingsfondsen.

Informatie delen

Delen via: deel