Terug

‘Green washing willen we voorkomen’

ron-gruijters-410x274-2
Ron Gruijters, toezichthouder Expertisecentrum

‘Duurzaamheid is een veelbesproken begrip, waarbij niet altijd duidelijk is wat het betekent. Wat mij betreft staat het voor een wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. In media komt vaak klimaatverandering aan bod, of sociale vraagstukken als kinderarbeid of gendergelijkheid. In de financiële sector is steeds meer aandacht voor dit thema. Was duurzaamheid daar lange tijd een niche, nu is het mainstream om te praten over meer dan alleen de financiële resultaten, over de impact van langetermijninvesteringen en over maatschappelijk belang.

Aantrekkelijk voor investeerders

In duurzaamheid heeft de financiële sector een belangrijke faciliterende rol. Zo kunnen financiële stromen de investeringen in schone energie en groene productie versnellen. Of juist niet-duurzame productie versneld afremmen. Belangrijke voorwaarden voor een duurzame toekomst. Daarmee groeit ook het besef dat duurzaamheid impact heeft op de waarde van een investering of belegging: investeerders vinden een bedrijf dat geen oog heeft voor de economische risico’s en kansen van klimaatverandering of sociale vraagstukken steeds minder aantrekkelijk. 
We zien dan ook een groeiend aanbod van duurzame financiële producten en meer duurzaamheidsverslaggeving bij ondernemingen. Zo beïnvloedt duurzaamheid stap voor stap meer schakels in de ketens van verzekeren, financieren en beleggen en wordt het meer dan alleen een ideëel sausje voor de liefhebber van een betere wereld. Goed nieuws, wat mij betreft.

Eerlijk en transparant

Tegelijkertijd zijn veel partijen nog aan het pionieren. Iedereen beseft dat het over belangrijke vraagstukken gaat en iedereen zet op zijn eigen manier stappen. De ene partij wordt gedreven door het economische belang van duurzaamheid, terwijl de andere misschien in reputatiemanagement een belangrijke drijfveer vindt. Bij de AFM moeten we ons toezicht hier goed op inrichten. Of een financieel product wel of niet duurzaam is, dat is nu niet aan ons om te bepalen. Wel zijn we alert op hoe zorgvuldig en transparant duurzaamheid een plek krijgt in de financiële sector. 

Groen = goed?

Zo willen we in elk geval een bijdrage leveren om ‘green washing’ te voorkomen, waarbij een product of onderneming zich ‘groener’ voordoet dan misschien gerechtvaardigd is. Daarnaast is een ‘groen’ product niet automatisch voor elke consument financieel passend. Consumenten moeten – ook bij duurzame producten – goed in kunnen schatten wat de risico’s zijn en of het product aansluit bij hun doelstellingen en wensen. Daarom kijken wij bijvoorbeeld of de financiële informatie bij duurzame producten eerlijk, volledig en transparant is. Daarnaast blijven wij ondernemingen stimuleren om niet-financiële prestaties in de verslaggeving te betrekken. 

Internationaal

Ik vind het mooi dat ik bij de AFM samen met de financiële sector een bijdrage kan leveren aan een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Om hierover goed met elkaar in gesprek te blijven vormen we samen met de sector, toezichthouders en beleidsmakers het Platform voor Duurzame Financiering. 
Ook internationale samenwerking is belangrijk, niet in de laatste plaats door de plannen van de Europese Commissie om duurzaamheid stevig in de wetgeving voor de financiële sector te verankeren. Daarom hebben we samen met onze Franse collega-toezichthouder AMF een Europees samenwerkingsverband opgericht, zodat internationale toezichthouders de noodzakelijke kennis en expertise eenvoudig kunnen delen.

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel