Terug

"De AFM is in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden als de bestaande aanpak niet goed genoeg meer werkt"

Reinier Pollmann“De AFM is in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden als de bestaande aanpak niet goed genoeg meer werkt. Daar geloof ik in en daarom werk ik hier al zo lang.” Aan het woord is Reinier Pollmann, programmamanager Innovatie & Fintech. De 4 voor hem meest grensverleggende voorbeelden van innovatie op een rij.

 1. Het bijdragemodel

  “Bij de start in 2002 werkt de AFM met het bijdragemodel. Individuele instellingen moeten met een self-assessment toetsen wat ze bijdragen aan de werking van financiële markten. Doordat de bestuurders het assessment aftekenen, nemen zij verantwoordelijkheid en krijgen compliance officers de invloed die ze nodig hebben. Deze aanpak werkt uitstekend om individuele instellingen de Wte te laten omarmen. Tot een oplossing van marktbrede problemen leidt het nog niet. Denk dan aan veel te riskante en met hoge kosten overladen effectenleaseproducten, beleggingsverzekeringen en hypotheken. Dat is de volgende stap.”

 2. Probleemgericht toezicht

  “Een eerste, marktbreed themagericht onderzoek naar misstanden bij beleggingsinstellingen is in 2004 nog een soort geslaagd experiment. Een doorbraak komt als een ‘geheim’ rapport van de AFM over beleggingsverzekeringen groots door TROS Radar wordt opgepakt als woekerpolisaffaire. De inspirerende Harvard-hoogleraar Malcolm Sparrow wordt naar de AFM gehaald en de nieuwe aanpak van de AFM is duidelijk: probleemgericht toezicht. Een groot deel van de AFM wordt gereorganiseerd om thematisch te kunnen werken. Breed samengestelde teams gaan misstanden inzichtelijk maken, collega’s schrijven scherpe rapporten en proberen de sector te bewegen de issues op te lossen. De AFM komt bij het grote publiek op de kaart te staan. De roep om een formele maatregel op te leggen aan een onderneming die het zichtbaar bont maakt, DSB Bank, neemt toe en aanbieders worden direct aangesproken op de producten die ze in de markt zetten.”

 3. Klantbelang centraal dashboard

  “Onder druk van de financiële crisis wordt na 2008 alles vloeibaar. Ook de niet in financiën gespecialiseerde media gaan zich interesseren voor financiële markten. De burger is verontwaardigd over de omvang waarin de financiële wereld tekortschiet als het gaat om klantbelang. Als de banken een code opstellen waarin ze uitspreken ‘het klantbelang voorop te stellen’ maar dat niet écht lijken te menen voor wie wat dieper kijkt, gooit Theodor Kockelkoren eind 2009 de knuppel in het hoenderhok. Zijn ‘knollen-voor-citroenenspeech’ leidt tot veel verontwaardiging in de sector, maar krijgt ook veel bijval vanuit de samenleving. Er komt een dashboard om te meten in hoeverre het klantbelang daadwerkelijk centraal staat, en confronterende filmpjes van stuntelende klanten die producten niet begrijpen doen de rest. Geen topman uit de financiële sector wil onder aan het lijstje bungelen en compliance krijgt de prioriteit die ze verdient. Langzaam maar zeker veranderen de grote ondernemingen van binnenuit.”

 4. Data analyse

  “Terugkijkend op historie van de AFM zijn er heel wat grotere en kleinere reorganisaties en minicrises nodig geweest om te komen waar we zijn. En aanpassingsvermogen blijft nodig! De markt verandert snel en vooral continu door digitalisering, waarbij de macht verschuift naar andere, vaak internationale spelers. In de eerste 10 jaar van de AFM waren misleidende reclames en producten veel meer zichtbaar. Nu moeten we veel dieper graven en op een andere manier signalen oppakken en bewijsvoering leveren. Daarom is bijvoorbeeld data-analyse steeds belangrijker. En denk aan de dominantie op de advertentiemarkt van Google en Facebook bij de verkoop van financiële diensten. Het is aan ons om daar een effectieve nieuwe manier van toezicht houden voor te ontwikkelen. Net als voor de banken, verzekeraars, beurzen en accountants in de eerste 15 jaar van ons bestaan.”

Informatie delen

Delen via: deel