Terug

‘De accountantscontrole is een belangrijk maatschappelijk goed’

christine-scheper-410x274 
Christine Scheper, manager Toezicht | Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

‘Iedereen die de sector een beetje volgt, heeft het afgelopen november meegekregen. Minister Hoekstra van Financiën kondigde tijdens de Accountantsdag van de NBA de Commissie Toekomst Accountancysector aan. Deze onafhankelijke commissie gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van de wettelijke controles verbeterd kan worden en komt eind dit jaar met een advies aan de minister. Daarin neemt zij ook de bevindingen van de AFM mee, die zijn opgenomen in het rapport "Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector".

Dit betekent niet dat het toezicht op de sector ondertussen stil blijft staan. Als onafhankelijke toezichthouder is het belangrijk dat wij onze rol ook in 2019 spelen. In 2014 en 2017 hebben wij tekortkomingen in de kwaliteit van de wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties geconstateerd. De sector heeft toen de handschoen opgepakt en is een verandertraject gestart. Dat proces gaat wat betreft de AFM nog niet snel genoeg. In 2020 zal moeten blijken of de kwaliteit van de wettelijke controles voor de toekomst duurzaam en consistent is.

Een mooi vak

Uiteindelijk is een goed functionerend financieel systeem – dat wordt gevoed met betrouwbare financiële verslaggeving voorzien van een onderbouwde controleverklaring – een belangrijk maatschappelijk goed waar de AFM en de sector samen een belangrijke rol in hebben. Zo voelt het voor mij heel sterk. Dat komt omdat ik zelf als accountant ben begonnen in de sector. Op onze afdeling zijn veel accountants werkzaam en het is dus ook óns vak. Een mooi vak, dat ons na aan het hart ligt. Het voelt heel goed om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van iets waar je zo betrokken bij bent. 

Kwaliteitsgerichte cultuur

Dit jaar treden we ook weer op verschillende momenten naar buiten. In 2018 zijn we bijvoorbeeld een onderzoek gestart bij de OOB-accountantsorganisaties die niet tot de Big-4 behoren. Hierbij onderzoeken wij de voortgang van de verandertrajecten, kwaliteitswaarborgen en kwaliteit van wettelijke controles. We willen deze accountantsorganisaties stimuleren om de ingezette trajecten voortvarender te doorlopen. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van de wettelijke controles duurzaam wordt geborgd. We verwachten die uitkomsten in het najaar bekend te maken. Volle kracht vooruit dus!’

Zie ook

Informatie delen

Delen via: deel