Terug

Consumenten onderschrijven belang AFM, adviseurs en bemiddelaars zijn kritischer

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Negen van de tien consumenten onderschrijven het belang van het bestaan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat blijkt uit de uitkomsten van de tweejaarlijkse enquête die de AFM hield onder haar belanghebbenden. Ondernemers in de financiële sector, met name adviseurs en bemiddelaars, zijn kritischer. De AFM gebruikt de resultaten van het onderzoek voor verbetering van haar toezicht.

Een kwart van de ondervraagde consumenten geeft aan dat zij door toedoen van de AFM meer vertrouwen hebben gekregen in financiële dienstverlening. Ruim de helft van de consumenten die de AFM kennen (54%) is het eens met de stelling dat ze door het optreden van de AFM kritischer zijn geworden bij de aanschaf van een financieel product.

Vertegenwoordigers van ondernemingen, de zakelijke stakeholders, zijn tevreden over het contact dat zij op persoonlijk niveau met AFM medewerkers hebben, maar zij blijven kritisch. Vooral adviseurs en bemiddelaars zijn minder positief over de AFM. Dit is vermoedelijk vooral toe te schrijven aan de strengere provisieregels die sinds begin 2009 voor hen gelden. Ook zijn zij minder te spreken over de discussie rondom tophypotheken.

“Deze uitkomsten zijn uiteraard zeer belangrijk voor ons”, aldus AFM-voorzitter Hans Hoogervorst. “Input van de markt levert een belangrijke bijdrage aan het vaststellen van de juiste prioriteiten voor de AFM in haar toezicht op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Daarbij staat het belang van consumenten en beleggers centraal.”

De AFM slaagt er volgens marktpartijen redelijk in om bij te dragen aan eerlijke en transparante financiële markten. De AFM zou volgens de ondervraagden meer duidelijkheid kunnen bieden over de interpretatie van normen en over haar prioriteiten. Ook stellen zakelijke stakeholders dat de AFM onderwerpen waarover zij geen of weinig bevoegdheden heeft, bespreekbaar moet maken. De AFM wil aan de wensen van stakeholders tegemoet komen door bijvoorbeeld te verduidelijken aan welke thema’s zij prioriteit geeft. “Daarnaast hebben we de afgelopen periode ook een aantal procedures van de AFM inzichtelijk gemaakt, zoals het verloop van een AFM-onderzoek tot een boete (Inzicht, nr. 22 mei 2010, p. 14-15) en de manier waarop de AFM met meldingen en klachten omgaat (Nieuwsbrief financiële dienstverleners, 7 april 2010). Op de website investeren we de komende tijd om meer duidelijkheid geven over ons toezichtbeleid.“

De AFM is continu in dialoog met haar stakeholders en verbetert waar nodig haar werkwijze. De AFM wil de beoogde effecten niet alleen bereiken met formele handhavingsmiddelen maar juist ook met meer informele acties. De dialoog helpt de AFM ook bij de inventarisatie van risico’s in de markt, die worden vastgelegd in de risicoverklaring. Op basis daarvan heeft de AFM voor 2010 acht thema’s vastgesteld die prioriteit krijgen in het toezicht.

De AFM publiceert ook regelmatig leidraden over de toepassing van open normen. Daarnaast herschrijft de AFM haar standaardbrieven, die door de markt als zeer ingewikkeld worden ervaren. Daarbij let de AFM op duidelijkheid en toonzetting. Ook de (toezicht)processen en informatiesystemen worden efficiënter ingericht, zodat het voor stakeholders gemakkelijker wordt om met de AFM te communiceren. 
De ondervraagden vinden dat zij met respect door AFM medewerkers worden behandeld, dat medewerkers integer en deskundig zijn en dat zij hun afspraken nakomen.

Het optreden van de AFM rondom handelsmaatregelen voor beursgenoteerde ondernemingen en rondom de introductie van de waarschuwingszin bij kredietreclames, wordt door haar zakelijke belanghebbenden zeer gewaardeerd. Haar rol in de discussie over tophypotheken en beloningstransparantie kon op minder waardering rekenen. De AFM beseft dat haar optreden in deze gevallen niet onomstreden is geweest, maar blijft het als haar taak beschouwen risico’s in de markt te signaleren en oplossingen aan te dragen.

Ten opzichte van 2007, het jaar voordat de kredietcrisis zich aandiende, is de algemene waardering voor de AFM iets afgenomen. Het rapportcijfer van zakelijke belanghebbenden daalde van een 6,5 in 2007 naar een 6,2 in 2009. De AFM heeft begrip voor de kritische houding. Daarbij tekent zij aan dat effectief toezicht in bepaalde gevallen ook vraagt om impopulaire maatregelen, juist in het belang van consumenten en beleggers. Tegelijkertijd streeft de AFM naar optimaal functioneren, waarbij feedback van ondernemingen zeer belangrijk is.

Consumenten beoordeelden de AFM in 2007 met een 7,1. In 2009 is het cijfer gedaald naar een 6,6. Dit is waarschijnlijk in belangrijke mate toe te schrijven aan een algemene daling van het vertrouwen in de financiële markten als gevolg van de kredietcrisis. Door de kredietcrisis stellen consumenten ook hogere eisen aan het toezicht.

De stakeholdersenquête vond plaats in de periode november 2009-april 2010 onder 895 consumenten (waarvan 193 de AFM kennen) en 820 zakelijke stakeholders van de AFM.

U kunt het hele rapport van het door MarketResponse uitgevoerde onderzoek op deze pagina in pdf-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel