Terug

Vermogensscheiding: aandachtspunten bij de bescherming van de rechten van cliënten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteurs: mw. drs. Y.O.M. van Vugt en mr. A.A. van Angeren
Publicatie: Tijdschrift voor Compliance, nr. 6 - november/december 2007

Het artikel informeert u over het onderwerp vermogensscheiding en de aandachtspunten daarbij voor de compliance officers. Deze aandachtspunten liggen met name bij de issues die kunnen spelen op het gebied van het bewaren van financiële instrumenten bij een derde, de voorwaarden waaraan een bewaarinstelling dient te voldoen, het 'levering tegen betaling'-principe alsmede de administratieve organisatie en interne controle.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel