Terug

Meer vertrouwen in ons pensioen door nieuwe Pensioenwet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteurs: mr. J. van Miltenburg en drs. E.J. Sattler RBA

In dit artikel, gepubliceerd in Inzicht nr. 13 van december 2006 van de AFM, schetsen de auteurs de contouren van het toezicht op pensioenfondsen en levensverzekeraars zoals die gelden vanaf 1 januari 2007. Het relevante normenkader vloeit enerzijds voort uit de pensioenwetgeving en anderzijds uit de Wet op het financieel toezicht. Met name komen de belangrijkste inhoudelijke normen aan de orde en de wijze waarop de AFM als toezichthouder daartegen aankijkt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel