Terug

Compliance

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteurs: mr. J.W. van Miltenburg en A.C.M. van Tulder RA

Dit artikel is gepubliceerd in het 'Pensioen Magazine'.
Daarin behandelen de auteurs enerzijds de bestaande en toekomstige
regelgeving inzake effectentypisch gedrag zoals dat die geldt voor
pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en verzekeraars alsmede het
toezicht daarop. Anderzijds komt het aanstaande gedragstoezicht uit
hoofde van het wetsvoorstel Pensioenwet aan de orde, dat zal bestaan uit
toezicht op informatieverstrekking en zorgplicht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel