Terug

Extern onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de accountantscontrole

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteurs: mr. J. Dinant en Prof. Dr. S.J. Maijoor

Dit artikel is gepubliceerd in het november 2005-nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) en gaat nader in op de wijze waarop extern onafhankelijk toezicht kan bijdragen aan de kwaliteit van de accountantscontrole. Aandacht wordt o.a. besteed aan onderzoek dat is verricht naar de impact van de kwaliteit van de controle op het functioneren van kapitaalmarkten, de beoogde rol van de AFM bij het toezicht op accountantsorganisaties en tenslotte de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsgroep.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel