Terug

Soortgelijk sorteert effect

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Auteur: mr. G.J.P. Jong

In dit artikel, gepubliceerd in het novembernummer van het Tijdschrift voor Effectenrecht, wordt achtereenvolgens ingegaan op de totstandkomingsgeschiedenis van de 'soortgelijk'-formule in artikel 1 van Wte 1995, de literatuur over dit onderwerp, de strijd met het rechtszekerheidsbeginsel (en een mogelijke oplossing daarvoor), de (schaarse) rechtspraak en toekomstige wetgeving. Afgesloten wordt met een conclusie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel