Terug

ESMA ziet ruimte voor verbetering bij grensoverschrijdend toezicht

Nieuws

europa-toezicht

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft in een zogenoemde ‘peer review’ het toezicht op grensoverschrijdende activiteiten van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen in zes EU-lidstaten onderzocht. De verantwoordelijkheid van het toezicht op zowel de nationale als internationale dienstverlening van een financiële onderneming ligt bij de toezichthouder in het land waar de partij gevestigd is. ESMA concludeert dat deze toezichthouders meer aandacht kunnen besteden aan activiteiten van instellingen in andere lidstaten. De score van Nederland is vergelijkbaar met die van andere grote onderzochte toezichthouders, waaronder Duitsland. De AFM gaat met de aanbevelingen aan de slag.

In het kort

  • Effectief cross border toezicht nodig voor passende beleggersbescherming
  • AFM: versterking rol host toezichthouders noodzakelijk
  • Nederlandse ondernemingen richten zich vooral op binnenlandse markt

Effectief cross border toezicht nodig voor passende beleggersbescherming

In het rapport ‘Peer review on supervision of cross-border activities of investment firms’ benoemt ESMA het belang van effectief grensoverschrijdend toezicht. Beter toezicht op internationale beleggingsdiensten zorgt ervoor dat beleggers in de hele EU op een passende manier beschermd worden, ongeacht het land waar de financiële onderneming gevestigd is. Ook de AFM vindt dat Europese consumenten en beleggers beter beschermd moeten worden tegen schadelijke praktijken.

AFM: versterking rol host toezichthouders noodzakelijk

ESMA is positief over de manier waarop de AFM samenwerkt met andere Europese toezichthouders. Voor de AFM is effectieve samenwerking tussen home (lidstaat waar de financiële onderneming is gevestigd) en host (lidstaat waar de financiële dienstverlening wordt aangeboden) een cruciaal onderdeel in de verbetering van grensoverschrijdend toezicht. Dit vraagt wel om aanpassing van de huidige wet- en regelgeving. De AFM heeft hier onlangs in een gezamenlijk position paper met de Franse toezichthouder AMF concrete suggesties voor gedaan. Noodzakelijke verbeterpunten zijn betere uitwisseling van informatie en versterking van de rol van de host toezichthouder.

Nederlandse ondernemingen richten zich vooral op binnenlandse markt

De AFM richt zich op gedragingen waar zij het grootste risico op schade voor consumenten ziet. De schaal en manier waarop financiële ondernemingen hun diensten in andere EU-lidstaten aanbieden, verschilt aanzienlijk tussen de zes onderzochte landen. Deze verschillen zijn in de beoordeling meegenomen. ESMA benoemt dat bedrijven in Nederland zich op enkele uitzonderingen na voornamelijk op de binnenlandse markt richten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel