Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 28/06/22

Boete FlatexDeGiro voor te late en onjuiste meldingen van ongebruikelijke transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 december 2021 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan de Duitse onderneming flatexDEGIRO Bank AG (FlatexDeGiro). De boete is opgelegd omdat de online-broker DeGiro ongebruikelijke transacties te laat en onjuist heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). DeGiro deed dit in 27 gevallen te laat en in 10 gevallen was een onjuiste transactiedatum gemeld. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.  

In het kort 

Te late en onjuiste meldingen van ongebruikelijke transacties 
Voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering  
Boete van €2 miljoen  

Te late en onjuiste meldingen van ongebruikelijke transacties  

Beleggingsondernemingen, zoals DeGiro, zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. DeGiro heeft van medio 2019 tot medio 2020 in totaal 36 meldingen gedaan. Het grootste gedeelte van die meldingen kwam te laat binnen, soms enkele maanden na de wettelijke termijn. Ook klopte de transactiedatum bij bijna één op de drie niet. Daarmee overtrad DeGiro de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Omdat DeGiro door een juridische fusie in mei 2021 is opgegaan in FlatexDeGiro, wordt de boete aan die onderneming opgelegd.  

Voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering 

De Wwft heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Banken en beleggingsondernemingen hebben daarbij een poortwachtersfunctie. Door ongebruikelijke transacties tijdig te melden, helpen ze om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Hiervoor moeten ze een transactiemonitoringsproces inrichten, waarmee ze ongebruikelijke transacties zo snel mogelijk kunnen melden bij de FIU.  

Boete van €2.000.000 

Bij de boete is de AFM uitgegaan van een basisbedrag van €2.500.000. Wegens onder meer de constructieve opstelling van DeGiro en FlatexDeGiro is de boete verlaagd tot €2.000.000. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.