Terug

CBb heeft op 2 november 2021 uitspraak gedaan inzake WindShareFund

Nieuws

afm-straat-gevel

De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). In dat kader heeft de AFM onderzoek gedaan naar de activiteiten van WindShareFund en een last onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Whc.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft hierover geoordeeld in een door WSF aangespannen rechtszaak. WindShareFund heeft tijdig aan de uitspraak voldaan en er zijn geen dwangsommen verbeurd.

De uitspraak is via de link hiernaast te raadplegen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel