Go to content
Voorgevel AFM-gebouw
Nieuws 14/04/22

Knelpunten in de wetgeving: AFM vraagt om aanpassingen voor effectiever toezicht

Goede wetten en regels vormen de basis van effectief toezicht. Elk jaar vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom in haar wetgevingsbrief (pdf, 333 kb) om aanpassingen in de financiële wetgeving.

Wetgevingswensen op drie thema’s

De wetgevingswensen houden verband met drie thema’s: effectiever toezichthouden, samenwerken met andere toezichthouders en eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten. Zo pleit de AFM onder meer voor tipgeld om het melden van marktmisbruik te stimuleren, voor betere informatiedeling tussen toezichthouders en een grotere gelijkheid in de transparantie bij meldingsverplichtingen van effectenuitgevende ondernemingen.

Voorstellen om effectiviteit toezicht te vergroten

Door Europese ontwikkelingen, internationalisering en digitalisering blijven de financiële markten en het toezicht daarop de komende jaren volop in beweging. In de wetgevingsbrief gaat de AFM in op concrete knelpunten en doet zij voorstellen om de huidige wetgeving aan te passen. Daarmee beoogt zij de financiële markten eerlijker en transparanter te maken en de effectiviteit van haar toezicht te vergroten. Ook geeft de AFM gehoor aan verbeterpunten uit de onafhankelijke evaluatie van haar functioneren als zelfstandig bestuursorgaan. Zoals bijvoorbeeld het intensiveren van de samenwerking en informatiedeling met andere toezichthouders.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.