Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 08/04/22

Boete Robeco vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM). De boete is opgelegd omdat RIAM tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen. 

In het kort

  • Poortwachtersfunctie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
  • Ontoereikende voortdurende controle
  • Boete van €2.000.000

Poortwachtersfunctie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

De Wwft heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben daarbij een rol als poortwachter, om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Dit betekent onder meer dat zij een voortdurende controle moeten uitoefenen op hun cliënten. Eventuele ongebruikelijke transacties die hierbij aan het licht komen, moeten direct worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Als beheerder van de beleggingsinstellingen is RIAM verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichtingen.

Ontoereikende voortdurende controle

De controle die de beleggingsinstellingen uitvoerden op de cliënten en hun transacties schoot op meerdere punten tekort. Zo hebben de instellingen aan een deel van hun cliënten een onjuiste of helemaal geen risicoclassificatie toegekend, waardoor zij onvoldoende zicht hadden op deze cliënten. Daarnaast gebruikten de instellingen een ontoereikend transactiemonitoringssysteem, waarbij de monitoring slechts plaatsvond op basis van vijf algemene ‘business rules’, zonder onderscheid naar type cliënt. Ook controleerden de instellingen voor het gros van de cliëntenpopulatie nauwelijks op structurele wijze of de over de cliënt bekende gegevens nog actueel waren. Hierdoor waren de beleggingsinstellingen onvoldoende in staat om mogelijke ongebruikelijke transacties als zodanig te herkennen. 

Boete van €2.000.000

Op deze overtreding staat een boete met een basisbedrag van €2.000.000. De AFM ziet geen aanleiding om in dit geval dat bedrag te verhogen of te verlagen. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl.

 
 

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.