Go to content
CN-kralendijk-kleurige-huizen-straat-400x200
Nieuws 30/09/21

Caribisch Nederland: Handleiding Wwft BES aangepast

De handleiding over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels die vanaf 1 juli 2021 gelden. De handleiding is een praktisch hulpmiddel bij het toepassen van de nieuwe regels.

In het kort

  • Nieuwe regels Wwft BES per 1 juli 2021
  • Handleiding geeft nadere uitleg over toepassing van regels
  • Naleving regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Nieuwe regels Wwft BES per 1 juli 2021

De nieuwe regels in de Wwft BES hebben geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen.

  • Er zijn nieuwe verplichtingen tot het opstellen van een risicobeoordeling, beleid, procedures en gedragslijnen.
  • Dagelijks beleidsbepalers moeten (voor zover relevant voor de uitoefening van hun taak) voldoen aan de opleidingsverplichting.
  • De definitie van een ‘politiek prominent persoon’ is verruimd.
  • Bemiddelaars in levensverzekeringen mogen niet langer standaard een beroep doen op het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Voor bestaande cliënten moet nagegaan worden of die dossiers voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet. Zo niet, dan moet de dienstverlener deze dossiers alsnog op orde brengen.

Handleiding Wwft BES geeft nadere uitleg over toepassing van regels

Op de website vindt u de vernieuwde handleiding Wwft BES van de AFM. Deze handleiding van de AFM geeft nadere uitleg aan de vereisten uit de Wwft BES voor dienstverleners uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In het document vindt u concrete handvatten aan de hand van specifieke voorbeelden, dus bestudeert u deze goed. De handleiding is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Papiamentu.

Naleving regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Net als voorgaande jaren zal de AFM tijdens haar bezoeken aan de BES-eilanden onderzoek doen naar de naleving van de Wwft BES. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe vereisten uit de Wwft BES. Bij overtredingen van wet- en regelgeving kan de AFM vervolgstappen ondernemen. De dienstverleners op de BES-eilanden die onder Wwft BES-toezicht van de AFM staan, zijn dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, optreden als beleggingsmaatschappij of bepaalde beleggingsdiensten verlenen (zoals individueel vermogensbeheer).

Vragen?

Neem contact op met een van de AFM-medewerkers via bes@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.