Terug

Zorg dat medewerkers met klantcontact aantoonbaar vakbekwaam zijn

Nieuws

kantoor-laptop

Beleggingsondernemingen kunnen nog stappen zetten in de wijze waarop de vakbekwaamheidseisen, die gelden voor medewerkers die klanten informeren of adviseren, worden ingevuld. Dit blijkt uit een verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 245 ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen onder een AFM-vergunning. De AFM heeft de resultaten met de beleggingsondernemingen gedeeld en verwacht van hen dat zij de aandachtspunten oppakken.

In het kort

  • Medewerkers van beleggingsondernemingen met klantcontact moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn
  • Niet alle beleggingsondernemingen geven nog voldoende invulling aan de vakbekwaamheidseisen
  • AFM benadrukt dat interne opleidingen moeten voldoen aan ESMA-richtsnoeren voor Kennis en Bekwaamheid

Ruimte voor verbetering

Begin 2021 heeft de AFM aan 245 ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen onder een AFM-vergunning gevraagd hoe zij invulling geven aan de vakbekwaamheidseisen. Deze beleggingsondernemingen moesten aangeven hoeveel medewerkers adviseren dan wel informeren over beleggen en of de daarvoor vereiste diploma’s zijn behaald. Ook heeft de AFM gekeken of beleggingsondernemingen hiervoor interne dan wel geaccrediteerde opleidingen gebruiken.

Hieruit blijkt dat een klein deel van de beleggingsondernemingen geen invulling geeft aan de vakbekwaamheidseisen. Deze ondernemingen zijn hierop door de AFM aangesproken. De AFM benadrukt dat het belangrijk is dat alle medewerkers van beleggingsondernemingen die klantcontact hebben aantoonbaar vakbekwaam zijn. Bij onvoldoende kennis en bekwaamheid van de werknemers van een beleggingsonderneming lopen beleggers het risico niet goed geïnformeerd en/of geadviseerd te worden. Dit kan ertoe leiden dat beleggers hun financiële doelen niet bereiken.

Opleidingen volgens ESMA-richtsnoeren

De AFM constateert dat een overgroot deel van de beleggingsondernemingen hun medewerkers geaccrediteerde opleidingen laat volgen. Dit juicht de AFM toe, aangezien deze opleidingen voldoen aan de criteria uit de ESMA-richtsnoeren kennis en bekwaamheid.

Daarnaast blijkt dat meerdere beleggingsondernemingen hun medewerkers (deels) intern opleiden. Dit geldt met name voor het informeren over beleggen. De AFM verwacht en ziet erop toe dat deze beleggingsondernemingen aan de criteria uit de ESMA-richtsnoeren voldoen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel