Terug

AFM consulteert verduidelijkte interpretatie van het begrip incident voor accountantsorganisaties

Nieuws

accountant-verslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert haar aangepaste interpretatie van het begrip 'incident' bij incidentmeldingen door accountantsorganisaties. De AFM vraagt accountantsorganisaties en andere belanghebbenden te reageren op de consultatie. Dat kan tot 29 juni 2021.

Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op een juiste manier mee omgaan. Omdat de wet niet precies definieert wat een incident is, geeft de AFM een interpretatie. Uit gesprekken met accountantsorganisaties bleek dat in de huidige interpretatie op onderdelen verduidelijking nodig was. Met deze herziene interpretatie wil de AFM waar mogelijk deze verduidelijking bieden.

Betere handvatten

De herziene interpretatie onderscheidt drie typen incidenten en kent duidelijke uitgangspunten. Ook zijn er voorbeelden opgenomen die accountantsorganisaties betere handvatten geven om te beoordelen of er sprake is van een incident.

Drie vragen over de herziene interpretatie over het begrip incident

De AFM nodigt accountantsorganisaties en andere belanghebbenden uit om te reageren op de herziene interpretatie en stelt daarbij drie vragen:

  1. Op welke punten vindt u de voorgestelde interpretatie eventueel nog niet duidelijk?
  2. Welke punten mist u mogelijk nog in de voorgestelde interpretatie?
  3. Wat is uw eventuele voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reageren op consultatie kan tot 29 juni 2021

Reageren kan schriftelijk via wta@afm.nl. Vermeld in de onderwerpregel: ‘Consultatie interpretatie incidentmeldingen’.

Publicatie na consultatie

De interpretatie wordt op basis van de reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceert de AFM deze op haar website. Daarbij wordt ook een ‘feedbackstatement’ gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat de AFM met de reacties op de consultatie heeft gedaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel