Terug

AFM roept beleggingsondernemingen op tijdig jaarrekening en assurance-rapport op te sturen

Nieuws

verslaggeving-web

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept beleggingsondernemingen op hun jaarrekening en assurance-rapport vermogensscheiding vóór 1 juli 2021 naar de toezichthouder te sturen.

Jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens

Beleggingsondernemingen met zetel in Nederland dienen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening, een bestuursverslag en overige gegevens (samen vormen deze het jaarverslag) aan de AFM te verstrekken. Voor veel beleggingsondernemingen is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent dat de AFM de jaarrekening, het bestuursverslag en overige gegevens vóór 1 juli 2021 moet ontvangen. De AFM ontvangt uw documenten graag opgemaakt als bestand in geautomatiseerd uitleesbaar PDF-formaat, en niet als afbeelding in PDF-formaat gemaakt door een kopieerapparaat. Stuur deze per e-mail naar: tgfo_jaarrekeningen@afm.nl.

De AFM heeft de jaarverslagen over 2019 bekeken en geconstateerd dat deze niet altijd aan alle vereisten voldoen. Daarom zal de AFM in haar toezicht extra aandacht gaan besteden aan de naleving van het tijdig en correct indienen van de jaarverslagen. Daarbij kan de AFM overgaan tot handhaving als het jaarverslag niet tijdig wordt ingediend of anderszins niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Bijvoorbeeld als de controleverklaring van de accountant ontbreekt, of er is in plaats daarvan een samenstellingsverklaring van de accountant opgenomen.

Raadpleeg voor meer informatie over deze verplichting de veelgestelde vragen.

Assurance-rapport vermogensscheiding

Beleggingsondernemingen die financiële instrumenten en/of gelden van cliënten aanhouden, dienen elk jaar een assurance-rapport vermogensscheiding aan de AFM te verstrekken. De AFM moet het assurance-rapport over 2020 moet uiterlijk 1 juli 2021 ontvangen. Daarbij wijst de AFM op de vereisten op haar website en ontvangt uw documenten graag opgemaakt als bestand in geautomatiseerd uitleesbaar PDF-formaat, niet als afbeelding in PDF-formaat gemaakt door een kopieerapparaat. Stuur het assurance-rapport per e-mail naar: toezicht_am@afm.nl.

De AFM zal in haar toezicht extra aandacht besteden aan de naleving van het tijdig en correct indienen van het assurance-rapport vermogensscheiding. Daarbij kan de AFM overgaan tot handhaving als het assurance-rapport vermogensscheiding niet tijdig wordt ingediend of anderszins niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel