Terug

AFM pleit voor betere transparantie en invoering consolidated tape

Nieuws

zuidas-400x200

De Europese Commissie (EC) is begonnen met de herziening van MiFID II/MiFIR-regelgeving. Aansluitend op haar eerdere aanbevelingen, pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de invoering van de consolidated tape voor aandelen en obligaties. Ook doet de AFM aanbevelingen voor betere transparantie op de kapitaalmarkten.

In het kort

  • Aangescherpte aanbevelingen AFM voor MiFID II/MiFIR-herziening
  • Transparantie op kapitaalmarkten moet beter aansluiten bij de geldende marktstructuren en handelsprotocollen
  • Invoering consolidated tape voor aandelen en obligaties sterk aanbevolen

Vooruitlopend op mogelijke wijzigingen in de huidige MiFID II/MiFIR-regelgeving, doet de AFM aanbevelingen die moeten leiden tot een betere prijsvorming en efficiënte allocatie van kapitaal, vroegtijdige identificatie van risico's voor de financiële stabiliteit en een betere marktintegriteit. De aanbevelingen richten zich specifiek op de handel in aandelen, derivaten en obligaties en op level 1, level 2 en level 3 van de wetgeving.

Meer transparantie

Transparante en liquide kapitaalmarkten zijn van groot belang voor efficiënte prijsvorming voor zowel uitgevende instellingen als investeerders en eindbeleggers. De AFM pleit bij herziening van het MiFID/MiFIR-regime voor meer gerichte en relevante transparantie voor investeerders, beleggers en toezichthouders. Hierbij moet meer rekening worden gehouden met de specifieke karakteristieken van de verschillende marksegmenten, marktdeelnemers en type instrument zoals aandelen, derivaten en obligaties. Daarnaast blijft de AFM voorstander van het uitvoeren van zoveel mogelijk transacties op transparante multilaterale platformen wanneer die zich daarvoor lenen.

In het rapport doet de AFM een reeks voorstellen voor versimpeling van het MiFIR-transparantieregime, waarbij het aantal uitzonderingen op de transparantieverplichtingen wordt beperkt tot specifieke situaties, zoals omvang van de transactie.

Consolidated tape

Transparantie is belangrijk om ervoor te zorgen dat markten eerlijk, solide en efficiënt zijn. Daarom pleit de AFM nadrukkelijk voor de implementatie van een realtime consolidated tape voor aandelen en obligaties. Een consolidated tape leidt tot minder versnipperde (prijs)informatie op de Europese markten, helpt bij het creëren van een echte interne Europese markt en verbetert mogelijkheden van controle op executiekwaliteit (best execution) voor beleggers en investeerders.

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 11 34 02 81 of maarten.dijksma@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel