Go to content
Man en vrouw in informeel overleg
Nieuws 26/07/21

Beheersing uitbestedingsrisico’s in asset management sector moet beter

Ondernemingen in de asset management sector moeten vaart maken om de risico’s van het uitbesteden van activiteiten te beheersen. Hoewel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verbetering ziet, zijn er nog zorgpunten die de stabiliteit en de continuïteit van de sector in gevaar kunnen brengen.

In het kort

  • Uitbestedingsbeleid vaak aanwezig, implementatie blijft achter
  • Werkzaamheden worden steeds meer uitbesteed
  • Steeds meer uitbesteding naar dienstverleners buiten Nederland

Uitbestedingsbeleid vaak aanwezig, implementatie blijft achter

Als ondernemingen activiteiten uitbesteden aan derde partijen, blijven zij daar zelf verantwoordelijk voor. Dat vraagt om goede afspraken en beheersmaatregelen zodat de dienstverlening aan cliënten en beleggers niet in gevaar komt. Daarom wijst de AFM in een brief aan de sector op eerder gegeven handvatten voor het nemen van maatregelen. We zien een daling van het aantal ondernemingen zonder uitbestedingsbeleid, maar de implementatie van maatregelen blijft achter.

Werkzaamheden worden steeds meer uitbesteed

Beleggingsondernemingen en -instellingen besteden steeds meer werkzaamheden uit. Dat kan gaan om de cliëntadministratie, maar ook om compliance, risicomanagement of portefeuillebeheer. Een uitbesteding van activiteiten vraagt om een goede beheersing. Zeker als het gaat om uitbesteding van primaire processen. Ondernemingen blijven namelijk zelf verantwoordelijk en moeten richting de toezichthouder rekenschap kunnen geven over uitbestede activiteiten.

Stijging uitbestedingen buiten Nederland

De AFM houdt toezicht op de asset management sector in Nederland. Door uitbesteding vindt een steeds groter deel van de activiteiten van onder toezicht staande instellingen buiten Nederland plaats. Dit internationale karakter kan de beheersing van uitbestedingsrisico’s en het toezicht hierop bemoeilijken. De AFM blijft daarom nauw betrokken bij internationale initiatieven op het gebied van toezichtconvergentie op dit vlak.

Uitbestedingen beleggingsondernemingen en beheerders in een oogopslag

Klik op de afbeelding om de infographic in het groot te zien.

infographic-keten-in-beeld

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.