Terug

Effectenuitgevende instellingen krijgen uitstel voor verslaggeving in ESEF

Nieuws

vrouw-zakelijk-telefoon

Effectenuitgevende instellingen krijgen een jaar uitstel voor het digitaal beschikbaar maken van hun jaarverslag volgens het European Single Electronic Format (ESEF). De Europese Commissie (EC) bood die mogelijkheid vanwege de aanhoudende coronacrisis. Minister Hoekstra van Financiën heeft de EC laten weten dat Nederland van die mogelijkheid gebruikmaakt.

Uitgevende instellingen met Nederland als lidstaat van herkomst krijgen dus een jaar extra de tijd, vanaf boekjaar 2021, om hun financiële verslaggeving verkrijgbaar te stellen volgens ESEF.

Verslaggeving vanaf boekjaar 2020 al in ESEF?

Het staat ondernemingen overigens vrij om hun financiële verslaggeving al vanaf boekjaar 2020 in ESEF op te stellen. Daarbij gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ervan uit dat dit conform de geldende regelgeving gebeurt. De AFM zal hierop toezien en in haar toezicht rekening houden met de bijzondere omstandigheden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel