Terug

AFM Agenda 2021: gevolgen coronacrisis, nieuw pensioenstelsel en veranderingen in toezicht accountantsorganisaties

Nieuws

thuiswerken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich ook in 2021 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. De coronacrisis zet grote druk op de financiële weerbaarheid van huishoudens. Met de vestiging van met name handelsplatformen in Amsterdam als gevolg van brexit, nemen ook de inspanningen in het toezicht op kapitaalmarkten toe. Daarnaast treft de AFM voorbereidingen op veranderingen in het toezicht op de pensioensector en accountantsorganisaties.

Deze en andere toezichtprioriteiten en -activiteiten publiceert de AFM vandaag in haar jaarlijkse toezichtagenda. Deze zijn onder meer gebaseerd op AFM Trendzicht 2021.

In het kort

  • Coronacrisis zet financiële weerbaarheid onder druk
  • Sterke toename transactievolumes handelsplatformen door brexit
  • Extra toezicht door hervorming pensioenstelsel
  • Toezicht op accountantsorganisaties verandert
  • AFM publiceert voor het eerst haar onderzoeksagenda

Coronacrisis zet financiële weerbaarheid onder druk

Met omvangrijke overheidssteun zijn betalingsproblemen op leningen van huishoudens vooralsnog relatief beperkt gebleven. Maar de kans is groot dat de coronacrisis leidt tot langdurige economische schade en effecten op de arbeidsmarkt. Daarom is de AFM komend jaar extra alert op de gevolgen van de crisis. Zo wordt met een scherper oog gekeken hoe hypotheek- en geldverstrekkers met betalingsachterstanden omgaan.

Sterke toename transactievolumes handelsplatformen door brexit

Het op de valreep gesloten akkoord over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk maakte definitief duidelijk dat er voor de financiële sector geen afspraken zijn gemaakt. Op de eerste beursdag van dit jaar verliep al meteen zo’n 20% van de Europese aandelenhandel via Nederland. Deze verschuiving van de Londense City naar Amsterdam voltrok zich relatief geruisloos, mede omdat handelsplatformen en de AFM goed voorbereid waren. Het aandeel van de Europese handel in financiële instrumenten dat onder AFM-toezicht komt, stijgt naar verwachting verder. De focus van het kapitaalmarktentoezicht ligt komend jaar vooral op het waarborgen van een robuuste, financiële infrastructuur en het bevorderen van integer handelsgedrag.

Extra toezicht door hervorming pensioenstelsel

Momenteel wordt het pensioenakkoord van afgelopen zomer in wetgeving uitgewerkt. De AFM maakt zich daarbij sterk voor een transparant en uitlegbaar pensioenstelsel met realistische beloftes. Het gaat om een complexe en veelomvattende stelselwijziging, waarbij de pensioendeelnemer zelf meer risico’s draagt en keuzes moet maken. Dat vraagt dus ook om ander en uitgebreider toezicht. De AFM richt zich dit jaar op een zorgvuldige en begrijpelijke overgang. Met de blik gericht op het nieuwe stelsel gaat de aandacht uit naar goede informatieverstrekking en keuzebegeleiding.

Toezicht op accountantsorganisaties verandert

Vanaf 2022 komt het toezicht op ruim 250 accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties die niet van openbaar belang zijn (de zogenaamde niet-OOB-organisaties, zoals gemeenten), volledig bij de AFM te liggen. Dit jaar wordt deze overgang voorbereid. Verder publiceert de AFM eind 2021 de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de grote zes OOB-accountantsorganisaties. Dit is een belangrijk ijkpunt om te bepalen of de in 2014 ingezette inspanningen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren, succesvol zijn geweest.

AFM publiceert voor het eerst haar onderzoeksagenda

De AFM voert toegepast onderzoek uit dat bijdraagt aan een beter begrip van risico’s en toezichtinstrumenten, bestaande en nieuwe. Door transparant te zijn over de onderwerpen die de AFM onderzoekt, hoopt zij ook meer relevant onderzoek te stimuleren door wetenschappers, brancheorganisaties en financiële ondernemingen. Naast de jaarlijkse toezichtagenda, publiceert de AFM vanaf nu ook haar onderzoeksagenda.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel