Terug

Inzet op goede beleggersbescherming bij Europese Retail Investment Strategy 

Nieuws

man-telefoon

De AFM en het ministerie van Financiën steunen de ambities van de Europese Commissie om de toegang voor particuliere beleggers tot de kapitaalmarkten te verbeteren en de wet- en regelgeving toekomstbestendig te maken. Goede beleggersbescherming staat daarbij voorop: consumenten beleggen in een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving, zij krijgen passende producten aangeboden, brokers en adviseurs dienen in de eerste plaats het klantbelang en toezicht is effectief. Dit schrijven AFM en het ministerie van Financiën in een gezamenlijk non-paper dat als startpunt dient voor hun Europese inzet en waarmee zij het gesprek aangaan met stakeholders.

Online keuzeomgeving

Trends zoals digitalisering van beleggingsdiensten bieden veel kansen voor consumenten, maar ook risico’s. Voorbeelden zijn de toenemende populariteit van beleggingsapps en online platforms. De lage rente maakt beleggen ook aantrekkelijker. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe beleggers bijgekomen die voornamelijk gebruik maken van digitale, execution only beleggingsdienstverlening. De online keuzeomgeving wordt daarom steeds belangrijker en moet zorgvuldig worden vormgegeven. Recent onderzoek van de AFM heeft aangetoond dat een op de drie zelfstandige beleggers suboptimaal handelsgedrag laat zien en daardoor onnodig risico loopt.  

Daarom wijzen de AFM en het ministerie van Financiën onder andere op het toepassen van gedragsinzichten om informatievoorziening en de keuzeomgeving te verbeteren. Een goed ingerichte keuzeomgeving houdt rekening met de manier waarop consumenten keuzes maken en ondersteunt daarbij. Consumenten moeten het vertrouwen hebben dat zij op basis van eerlijke en transparante informatie passende financiële producten kunnen kopen. Slimmere informatievoorziening kan verstandige beleggingskeuzes bevorderen. 

Europees provisieverbod voor beleggingsproducten en -diensten

Verder willen de AFM en Financiën belangenverstrengeling beperken, door invoering van een Europees provisieverbod voor beleggingsproducten en -diensten. Voor effectieve bescherming van retailbeleggers is het essentieel dat brokers en adviseurs in de eerste plaats het klantbelang dienen. Dit is ook belangrijk voor het vergroten van het vertrouwen in de financiële sector. 

Effectieve samenwerking en toezichtconvergentie  

Retailbeleggers moeten profiteren van open markten met producten die passen bij hun wensen en behoeftes, ook wat betreft de kosten. Als gevolg van de toenemende grensoverschrijdende financiële dienstverlening wijzen de AFM en het ministerie van Financiën ook op de noodzaak van effectieve samenwerking tussen nationale toezichthouders en verdere toezichtconvergentie, onder andere op gebied van producttoezicht.

Toezicht op het proces van productontwikkeling is belangrijk om te voorkomen dat consumenten producten kopen die niet passend voor hen zijn. Daarbij is het belangrijk om toezichthouders voldoende toezichtmiddelen te geven om consumenten te beschermen tegen schadelijke of niet-passende producten. Ook als die vanuit een andere lidstaat worden aangeboden. Verder steunen de AFM en het ministerie van Financiën initiatieven die financiële geletterdheid en transparantie over duurzaamheidsaspecten verbeteren zodat retailbeleggers beter in staat zijn te beoordelen hoe duurzaam een product is. 

De komende periode zullen het ministerie van Financiën en de AFM hun inzet verder uitdragen en het gesprek aangaan met verschillende Nederlandse en Europese stakeholders. De Europese strategie voor retailbeleggen wordt in de loop van 2022 verwacht.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel