Go to content
Man met handen uitleg400x200
Nieuws 02/11/20

AFM en DNB actualiseren handhavingsbeleid

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hun handhavingsbeleid geactualiseerd, waardoor het beter aansluit bij de huidige toezichtspraktijk.

De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handhavingsbeleid zijn:

  1. uitbreiding van het beschreven reguliere toezicht, waaronder de samenhang met Europees toezicht;
  2. een duidelijker onderscheid tussen de uitgangspunten van de toezichthouders en factoren die ‘medebepalend’ zijn bij de inzet van handhavingsinstrumenten in een concreet geval;
  3. een korte toevoeging over de keuze tussen informele en formele maatregelen en beboeten van instellingen en feitelijk leidinggevenden;
  4. een toevoeging van een paragraaf over openbaarmaking vanwege de uitbreiding van het openbaarmakingsregime in verschillende toezichtwetten. 

Het vorige handhavingsbeleid dateert van 2008.

Publicatie in Staatscourant

Het geactualiseerde handhavingsbeleid is vandaag (2 november 2020) gepubliceerd in de Staatscourant en treedt daarmee de dag na publicatie in werking. De integrale tekst van het handhavingsbeleid is te raadplegen op de website van de AFM en de website van DNB.

Feedback statement

Het geactualiseerde handhavingsbeleid is begin 2020 geconsulteerd. Marktpartijen en andere geïnteresseerden konden reageren op een conceptversie van het handhavingsbeleid. Op basis van de ontvangen feedback hebben de AFM en DNB een aantal wijzigingen doorgevoerd. De kernpunten uit de ontvangen consultatiereacties en de wijze waarop ze zijn verwerkt, zijn te vinden in het zogenoemde feedback statement.

Kader voor handhaving

De AFM en DNB zien toe op de naleving van de financiële wet- en regelgeving. Daarvoor hebben de toezichthouders wettelijke bevoegdheden en handhavingsinstrumenten, zoals het geven van een aanwijzing of het opleggen van een bestuurlijke boete. Het handhavingsbeleid bevat het algemene kader voor de inzet van handhavingsinstrumenten door de toezichthouders. Het sluit aan bij de doelstellingen van de financiële wet- en regelgeving en is een actualisatie van het handhavingsbeleid uit 2008. Het handhavingsbeleid is een beleidsregel als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.